Naturalne Medium Filtracyjne Actiw Filter dla Wodociągów Publicznych

ACTIW Filter - Naturalne złoże filtracyjne to doskonała alternatywa dla tradycyjnych metod filtracji wody dla celów publicznych, które wychodzą na przeciw obecnym wymaganiom technicznym i środowiskowym.

 

ACTIW Filter zapewnia bardzo wysoką wydajność w szerokim zakresie pracy zależnie od lokalnych potrzeb i zanieczyszczeń zawartych w wodzie.
W większości projektów systemy uzdatniania wody w wodociągach publicznych oparte są na materiale filtracyjnym w postani piasków kwarcowych o różnej wielkości uziarnienia, czasami wsparte złożem katalitycznym lub antracytowym.
Proces filtracji odbywa się przez usitowienie przestrzeni między pojedynczymi ziarnami piasku, które stanowią barierę filtracyjną dla zanieczyszczeń zawartych w wodzie.
W przypadku złóż piaskowych zdolność zatrzymywania zanieczyszczeń wynosi tylko ……
Przy jednoczesnym dużym oporze hydrostatycznym i małej powierzchni aktywnej samego kwarcu. Piasek nie stanowi bariery dla mikroorganizmów i pasożytów.
W tym przypadku złoże ACTIW Filter posiada wielokrotnie wyższą skuteczność filtracji przy znacznie niższym oporze hydrostatycznym i o wiele większej powierzchni aktywnej.
Dzięki specyficznej budowie krystalicznej posiada zdolności adsorpcyjne i możliwość zatrzymywania na swojej powierzchni zanieczyszczeń mikrobiologicznych. Ponadto posiada zdolność wiązania kationów metali ciężkich i związków amonowych. Ta charakterystyka złoża pozwala uzyskać konkretne efekty technologiczne:
- filtrację na poziomie 2 um
- Obniżone opory filtracji o 30% - mniejsze obciążenie energetyczne pomp głębinowych.
- Zmniejszone czasy regeneracji - płukań wstecznych do 50%
- Zdolność wiązania kationów metali ciężkich
- Molekularne sito biologiczne - zdolność zatrzymywania mikroorganizmów jak bakterie E.coli i pasożyty

ACTIW Filter jest w pełni odporny na działanie utleniaczy, więc może być stosowany wraz z wysokimi dawkami chloru lub ozonu, co w przypadku wód o wysokim zanieczyszczeniu mikrobiologicznym ma bardzo duże znaczenie.
ACTIW Filter można z łatwością zastosować w miejsce złóż piaskowych bez wprowadzania zmian technologicznych. Jedyny co należy zrobić to wydłużyć okresy między płukaniami lub skrócić czasy płukań.
 

Zapytaj o cenę i dostępność

e-mail: aleksandra@actiw.pl 

Zamów produkt:
zamowienia@actiw.pl

tel. +48601830789

Sprawy techniczne doboru złoża Actiw Filter,  grzybków filtracyjnych dennicowych lub gwiazd 

cezary@actiw.pl 

tel. +48609121013