Odwrócona Osmoza Przemysłowa

Dobieramy stacje odsalania wody dla celów technologicznych i wody pitnej. Dostarczamy koncentratory odzysku z wód zrzucanych do kanalizacji, spławnych po procesach technologicznych.