Złoże odżelaziające Pyrolox

Złoże odżelaziające – PYROLOX®

Pyrolox służy do usuwania siarkowodoru, żelaza, manganu. Nie wymaga regeneracji a jedynie okresowego płukania. Bardzo dobre rezultaty usuwania żelaza i manganu uzyskuje się dla wód chlorowanych.

Pyrolox® firmy Prince Minerals Inc. efektywnie usuwa żelazo, mangan i siarkowodór

ZALETY

 • Efektywne usuwanie żelaza, manganu i siarkowodoru
 • Trwały materiał o długiej żywotności

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE

 • Kolor: Czarny
 • Gęstość nasypowa: 1925 g/l
 • Sito: 0.84-2.36 mm (8x20 mesh) 
  0.42-0.84 mm (20x40 mesh)
 • Opakowania: worki, 14.15 l, 27.2 kg

WARUNKI PRACY

 • pH wody: 6.5-9.0
 • Wysokość złoża: zalecana 46 cm; zależna od zastosowania i jakości wody
 • Prędkość przepływu podczas płukania wstecznego: 25-30 gpm/sq.ft.
 • Prędkość przepływu podczas pracy: 5 gpm/sq.ft.
 • Wolna przestrzeń: min. 40% 
 • Podsypka: żwir lub piasek powstrzymujący złoże przed osuwaniem się w dół filtra, musi być na tyle ciężki, aby nie był wymywany podczas płukania wstecznego.

Pyrolox® jest granulowanym materiałem filtracyjnym, używanym w celu usunięcia z wody żelaza, manganu i siarkowodoru. Naturalna ruda kopalniana Pyrolox® jest używana do uzdatniania wody od 75 lat. 

Dzięki naturalnej reakcji chemicznej, Pyrolox® ma zdolność do produkowania czystej, wysokiej jakości wody. Filtry ze złożem Pyrolox® utleniają żelazo, mangan i siarkowodór. Wytrącone cząstki są następnie usuwane ze złoża podczas płukania wstecznego.

Aby zachować dużą żywotność złoża i zapobiec zmniejszaniu jego pojemności, zaleca się stosowanie dodatkowych utleniaczy (np. wtrysku powietrza, lub przez dozowanie chloru, podchlorynu sodu lub wapnia, nadmanganianu potasu lub sodu). Wyraźnie zabronione jest stosowanie jako utleniacza nadtlenku wodoru.

W związku z wysokim ciężarem złoża Pyrolox® bardzo istotne jest właściwe płukanie wsteczne filtrów, zapewniające właściwą ekspansję złoża oraz jego niezakłóconą pracę.

Zaleca się stosowanie złoża Pyrolox® razem z podsypką żwirową oraz codzienne płukanie wsteczne. Wymagania mogą się różnić w indywidualnych zastosowaniach.

Pomoc techniczna / zamówienia: 

biuro@actiw.pl

Osoba zajmująca się doborem złóż dla stacji gminnych kontakt: +48601724015

Osoba obsługująca dostawy złóż dla klienta indywidualnego kontakt +48535202101