Generator do Fizycznego Uzdatniania Wody przy Produkcji Wody Pitnej Zabezpieczenie Instalacji przed Twardym Osadem

Technologia obróbki elektromagnetycznej wody

Zastosowania technologii Active Impulse Pro zapewnia korzyści:

  • Obniżenie kosztów eksploatacji sieci wodociągowych
  • Poprawa jakości wody u konsumenta
  • Brak konieczności stosowania drogich procedur czyszczenia chemicznego rurociągów
  • Istotny wzrost bezpieczeństwa mikrobiologicznego
  • Obniżenie kosztów energetycznych dla konsumentów

 

Active Impulse Pro to doskonała metoda fizycznej (elektromagnetycznej) obróbki wody w wyniku której następuje oczyszczenie wewnętrznej części rurociągów wodociągowych z twardych zanieczyszczeń i złogów biologicznych. Jest to niezwykle skuteczna, tania i bezpieczna metoda, która znacząco poprawia komfort użytkowania sieci wodociągowych.


 

Woda choć jest dobrem powszechnym, to jej jakość i dostępność zależy głównie od systemu jaj uzdatniania oraz dystrybucji i choć w pierwszym przypadku możemy mieć duży wpływ na modelowanie procesów oczyszczania wody, to w drugim  (dystrybucyjnym) już niekoniecznie.

Woda, która dostaje się do sieci wodociągowej nadal podlega procesom fizycznym i chemicznym, które wpływają na jej jakość w końcowych punktach poboru u konsumenta.

Ponieważ sieci infrastruktury wodociągowej są bardzo rozległe, a długość niektórych może wynosić nawet kilkadziesiąt kilometrów wydaje się, że nie ma skutecznej metody ochrony instalacji przed osadzaniem się zanieczyszczeń wewnątrz rur.

Na szczęście w wyniku wieloletnich badań i doświadczeń opracowano Active Impulse Pro - skuteczną metodę ochrony instalacji wodociągowych przed wytrącaniem się osadów mineralnych i organicznych wewnątrz rur dystrybucyjnych.

Jednym z najważniejszych wyzwań z punktu widzenia użytkowania i eksploatacji sieci wodociągowych jest usunięcie z rur narosłych przez lata osadów lub zabezpieczenie przed ich osadzeniem. Z technologicznego punktu widzenia ochrona i zabezpieczenie rurociągów przed zarastaniem jest stosunkowo trudna i kosztowna, dlatego w większości przypadków wiąże się z okresowym przepłukiwaniem sieci i dozowaniem rozmaitych chemicznych substancji, które niestety mogą mieć negatywny wpływ na zdrowie ludzi i zwierząt.

Jako alternatywa może przyjść z pomocą technologia elektroimpulsowej ochrony instalacji przed osadzaniem złogów mineralnych wewnątrz rur, która jest całkowicie bezinwazyjna  i może być stosowana przy bardzo niskich kosztach inwestycyjnych.

Uzdatnianie wody z wykorzystaniem elektromagnetycznych oddziaływań impulsowych to jedna  z najbezpieczniejszych metod ochrony instalacji dystrybucji wody.

 

Zachodzące procesy fizykochemiczne  w wodzie w trakcie jej dystrybucji pomiędzy Stacją Uzdatniania Wody, a klientem końcowym sprzyjają tworzeniu licznych osadów.  Jednak w chwili przejścia przez pole generatora, który wpływa na zmianę potencjału elektrycznego rozpuszczonych w wodzie soli procesy krystalizacji zostają zahamowane, a instalacja dystrybucji wody pozostaje czysta.

Elektroimpulsowe uzdatnianie wody Generatorem Active Impulse Pro to nieinwazyjny system wykorzystujący prąd pulsacyjny, który wytwarza indukowane pole elektryczne mające wpływ na warunki powstawania twardych kryształów CaCO3. W wyniku tego układu każda naładowana cząstka lub jon poruszający się w polu podlega tak zwanej sile Lorentza, generowanej przez oddziaływanie między naładowanymi cząstkami, a polami magnetycznymi i elektrycznymi. Zastosowanie Generatora Active Impulse Pro daje możliwość dostosowania konfiguracji mocy, częstotliwości i siły oddziaływania na miejscu, umożliwiając optymalizację wydajności bez przestojów i wymiany rur.

Z punktu widzenia konsumenta woda po Generatorze Active Impulse Pro, gdzie następuje usunięcie tzw. potencjału krystalizacji pierwotnej, czyli sole wapnia i magnezu nie tworzą twardych osadów, a jedynie monokryształy woda staje się bardziej atrakcyjna. Stosunkowo rzadko porusza się fakt bardzo negatywnego wpływu jaki ma zła infrastruktura wodociągów na końcowego konsumenta. Bardzo często może on doświadczać drastycznego pogorszenia jakości wody w wyniku zrywania „syfu” z rur lub poważnego zagrożenia mikrobiologicznego w wyniku rozwoju patogenów w złogach zalegających w rurociągach. Problem jak widać jest dość poważny i wymaga wprowadzenia technologii, które wpłyną istotnie na poprawę jakości wody również u konsumenta, a nie tylko w punkcie jej uzdatniania.

Dołącz do stale rosnącej grupy zadowolonych klientów!


Pomoc techniczna: 

Osoba zajmująca się doborem generatorów impulsowych do sieci wodociągowych

kontakt: (+48) 666 606 203 cezary@actiw.pl 

kontakt: (+48) 601 724 015 jacek@actiw.pl