Technologie Uzdatniania Wody dla Gmin, Przedsiębiorstw i Układów Technologicznych

stacja_odzelaziania_wody_dla_gmin_wymiana_zloz_odzelaziajacych_g1_ruda_manganu_actiw_filter.jpg

Uzdatnianie Wody dla Wodociągów Gminnych

Uzdatnianie wody pitnej, procesowej, technologicznej, wody szarej, deszczowej.

Naturalne_zloza_filtracyjne_do_wody_pitnej_odzelaziania_odmanganiania_actiw_wroclaw.jpg

Naturalne Medium Filtracyjne Actiw Filter dla Wodociągów Publicznych

Media filtracyjne pod nazwą handlową ACTIW FILTER to rozwiązanie dla gminnych wodociągów, tam gdzie do czynienia mamy z żelazem, manganem, metalami ciężkimi, amoniakiem oraz wysoką mętnością. 

dezynfekcja_lampa_uv_wody_w_gminnych_stacjach_uzdatniania_wody.jpg

Dezynfekcja Wody Poprzez Lampy UV o Długości Fali 254 nm

Dobór lamp UV do dezynfekcji wody dla gminnych wodociągów, montaż, uruchomienie.

odwrocona_osmoza_do_agro_systemy_odsalania_wody_zasolonej_produkcja_wody_czystej_z_baltyku.jpg

Odwrócona Osmoza Przemysłowa

Dobieramy stacje odsalania wody dla celów technologicznych i wody pitnej. Dostarczamy koncentratory odzysku z wód zrzucanych do kanalizacji. Odsalanie wody z Bałtyku, woda pitna i technologiczna.

Generatory_do_produkcji_HOCL_kwasu_podchlorawego_kwas_podchlorawy.jpg

Generatory do Produkcji Kwasu Podchlorawego

Najskuteczniejszy środek do dezynfekcji wody, ścieków produkowany w technologii membranowej. Generatory kwasu podchlorawego HOCL, dobór, montaż, uruchomienie, serwis.

Zabezpieczenie_ukladow_chlodniczych_dezynfekcja_bakterii_virusow_chorobotworczych_wirusow.jpg

Układy Chłodnicze Wieże Otwarte, Półotwarte, Wyparne

Uzdatnianie wody chłodzącej preparatami Actiw Water i Actiw Legionella to mieszane rozwiązanie.