Nowoczene metody filtracji wody wodociągowej, przemysłowej, technologicznej, w produkcji żywności.

Innowacyjne złoże filtracyjne ACTIW FILTER

ACTIW FILTER Dzięki specyficznej budowie krystalicznej posiada zdolności adsorpcyjne i możliwość zatrzymywania na swojej powierzchni zanieczyszczeń mikrobiologicznych. Ponadto posiada zdolność wiązania kationów metali ciężkich i związków amonowych, żelaza i manganu. 

złoze_zeolitowe_redukcja_żelaza_redukcja_manganu_redukcja_amoniaku.JPG

Ta charakterystyka złoża pozwala uzyskać konkretne efekty technologiczne:

Actiw_Water_uzdatnianie_wody 4.jpeg

--filtrację na poziomie 2-5 mikronów (złoże kwarcowe 10-30 mikronów)

--obniżone opory filtracji o 30% - mniejsze obciążenie energetyczne pomp głębinowych

--zmniejszone czasy regeneracji - płukań wstecznych do 50%

--zdolność wiązania kationów metali ciężkich, manganu, żelaza, amoniaku

--molekularne sito biologiczne: zdolność zatrzymywania mikroorganizmów jak bakterie E.coli i pasożyty

ACTIW FILTER  jest w pełni odporny na działanie utleniaczy. To ważny wyróżnik na tle innych złóż zeolitowych, może być stosowany wraz z wysokimi dawkami chloru lub ozonu, co w przypadku wód o wysokim zanieczyszczeniu mikrobiologicznym ma bardzo duże znaczenie. ACTIW FILTER można z łatwością zastosować w miejsce złóż piaskowych bez wprowadzania zmian technologicznych. Zaletą jest wydłużenie okresów między płukaniami oraz skrócenie czasu płukań. Mniejsza masa nasypowa powoduje również bardzo istotne zalety: dokładniejsze płukanie dennicy. Często przy ciężkich złożach kwarcytowych dennica nie jest dokładnie regenerowana. Może to skutkować biofilmem czyli trudnym do usunięcia zanieczyszczeniem biologicznym.

Złoże_filtrujące_actiw_filter_uzdatnianie_wody.png

W większości projektów systemy uzdatniania wody np. w wodociągach publicznych oparte są na materiale filtracyjnym w postaci piasków kwarcowych o różnej wielkości uziarnienia, czasami wsparte złożem katalitycznym lub antracytowym. Proces filtracji odbywa się przez usitowienie przestrzeni między pojedynczymi ziarnami piasku, które stanowią barierę filtracyjną dla zanieczyszczeń zawartych w wodzie. W przypadku złóż piaskowych zdolność zatrzymywania zanieczyszczeń wynosi tylko 10-30 mikronów - dla wpracowanych złóż przyjmuje się około 20 mikronów. Przy jednoczesnym dużym oporze hydrostatycznym i małej powierzchni aktywnej samego kwarcu. Piasek nie stanowi bariery dla mikroorganizmów i pasożytów

Natomiast złoże ACTIW Filter posiada wielokrotnie wyższą skuteczność filtracji przy znacznie niższym oporze hydrostatycznym i o wiele większej powierzchni aktywnej. Dzięki specyficznej budowie krystalicznej posiada zdolności adsorpcyjne i możliwość zatrzymywania na swojej powierzchni zanieczyszczeń mikrobiologicznych. Filtruje na poziomie 2 mikronów.

ACTIW FILTER (ACTIVE FILTER) jest w pełni odporny na działanie utleniaczy, więc może być stosowany wraz z wysokimi dawkami chloru lub ozonu, co w przypadku wód o wysokim zanieczyszczeniu mikrobiologicznym ma bardzo duże znaczenie. ACTIW FILTER można z łatwością zastosować w miejsce złóż piaskowych bez wprowadzania zmian technologicznych. Zalety to wydłużony okres między płukaniami lub skrócony czas płukań. Oszczędności energetyczne i ilości użycia wody. Dodatkowo związane z tym ekologiczne działanie.

Actiw Filter Złoże Odżelaziające Odmanganiające Redukcja Amoniaku, Metali Ciężkich, Ulotka ogólna (5,4 MB)

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt: grzegorz@actiw.pl +48 71 321 86 91