Złoża do Korekty pH Wody.

Złoże do korekty pH wolno rozpuszczalne

Woda w kontakcie ze złożem CALCITE powoli rozpuszcza masę węglanu wapnia, podnosząc pH, które zmniejsza potencjalne wyługowanie miedzi, ołowiu i innych metali znajdujących się w typowych systemach wodociągowych.

Okresowe płukanie będzie zapobiegać ubijaniu się złoża i pozwoli na wysokie przepływy robocze. Zależnie od pH i przepływu, złoże CALCITE będzie musiało być uzupełniane w miarę zużywania się. Podczas gdy węglan wapnia w CALCITE neutralizuje wodę, podnosi jej twardość, wobec czego po filtrze neutralizującym wymagane może być urządzenie zmiękczające wodę.

zloze_do_korekty_ph_clack_calcite_palety_na_wodociagi.jpg

Zalety

Wysoka jednorodność dla maksymalnego kontaktu potrzebnego do korekty pH.
Wolniejsze reagowanie.

Własności fizyczne
Kolor:  prawie biały
Gęstość:  1618 kg/m3
Skład:  CaCO3-95%min.
MgCO3-3% max.
pH:  9-9,5
Ciężar wł.:  2,71
Warunki pracy
pH:     5-6
Wysokość złoża:    60-76 cm
Szybkość płukania:   326-489 l/min m2
Rozszerzalność:    35% wys. złoża
Robocza szybkość przepł.:   120-240 l/min m2 niezmiennie daje zadowalające wyniki, lecz może być modyfikowana w zależności od lokalnych warunków.

ZŁOŻA SPECJALISTYCZNE DO KOREKTY pH

Dolomity to złoża korygujące pH wody poprzez jego powolne rozpuszczanie. Calcite czy Corosex to masa węglanu wapnia, która rozpuszczając się podnosi pH. Dolomity wymagają okresowego płukania wstecznego w celu zapobiegania sklejania się złoża i zmniejszenia jego przepustowości. Calcite i Corosex różnią się od siebie szybkością rozpuszczania oraz wysokością podnoszenia pH wody. Złoża te są zazwyczaj używane w technologii odkwaszania wody oraz jako ochrona antykorozyjna. Dysponujemy złożami do korekty pH np.: Corosex, Aquadol, Imerys-Calcite, Aqua JuraPerle.

W razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt: grzegorz@actiw.pl tel. +48 71 321 86 91