Nowości

Innowacyjne, ekologiczne technologie ACTIW.     

Actiw _uzdatnianie 4 2.jpeg

W razie pytań: grzegorz@actiw.pl tel. +48 71 321 86 91, +48 883 106 900

Actiw_filter_filtracja.JPG

Jak rozróżnić poszczególne złoża do filtrów wodociągowych, basenowych, przemysłowych?

 

Różne złoża zeolitowe dostępne na polskim rynku. Jak je rozróżnić? Jak nie wybrać złoża do filtra basenowego nieodpornego np. na chlor?

 

Jak dobrać złoże filtracyjne? 

 

złoże_usuwające_żelazo_mangan_actiw_SUW_stacje_uzdatniania_wody_serwis 2.jpeg

Żelazo i kamień kotłowy (kalcyt) w wodzie mają znaczący wpływ na instalacje wodne, zarówno w basenach, jak i w innych systemach wodociągowych.

Wpływ żelaza i kalcytu na instalacje wodne w przemyśle, wodociągach, basenach oraz w różnych obiektach korzystających z systemów transportujących wodę.

Actiw_Water_uzdatnianie_wody 5.jpeg

Złoża filtracyjne. Dlaczego jest to bardzo ważny element filtracji wody (SUW) stacji uzdatniania wody wodociągowej, przemysłowej.

Od złoża zależy bardzo dużo. Nie tylko czystość wody pitnej. Zdrowa i czysta woda oprócz najważniejszego jej elementu: zdrowia i czystości, daje również satysfakcję zarządcy oraz obsłudze działu technicznego dobrze spełnionej misji. Daje serwisowi wodociągów spokój w zapewnieniu czystej wody dla społeczności gminy i miasta. 

granulacje_złoża_zeolitowe.jpeg

Zeolit klinoptylolitowy: złoże ACTIW FILTER o różnych granulacjach.

Różnice złóż zeolitowych. Jedna z nich przekłada się na odporność złoża na chlor (np. stosowany w wodociągach i basenach) lub brak tej odporności innych zeolitowych złóż filtrujących.

impulsowa_technologia_ochrony_sieci_wodociagowej_globalne_rozwiazanie_na_twarda_wodociągowa.jpg

Kamień kotłowy usunąć, czy zapobiegać osadzaniu i krystalizowaniu w rurach dystrybucji wody?

Oczywiście zapobieganie jest lepsze, jednak w przypadku zastosowania generatora ACTIW IMPULSE PRO w każdej chwili można bezinwazyjnie zacząć proces usuwania kamienia kotłowego.

grzybek_dysza_dysze_denne_do_filtrow_astral_komplex_swimtech 2.jpeg

Złoże, piasek pojawiający się w ZWU (zbiornik wody uzdatnionej) wodociągów, basenach, w instalacji tłocznej. Sygnał awarii elementów filtracyjnych SUW.

Dysze filtracyjne, grzybki, kiedy wymienić w stacjach uzdatniania wody wodociągowej, przemysłowej, basenowej. Po lewej zużyty grzybek filtracyjny szczelina 1,2 mm. Po prawej nowy grzybek filtracyjny, szczelina właściwa 0,4 mm (fotografia)

jakie_zachowac_odstepy_pomiedzy_cewkami_impuls_do_zmiekczania_wody.jpg

Urządzenie usuwające kamień wodny, uzdatniające wodę ACTIW IMPULS PRO (Active Impulse Pro)

Jak instalować urządzenie ACTIW IMPULS PRO (Active Impulse Pro) usuwające osady z twardej wody oraz profilaktycznie przeciw osadzaniu się biofilmu w porowatej strukturze kalcytu.

369CD566-9C5C-4B24-B95E-0CE2FC7C01B1_1_105_c.jpeg

Usuwanie osadów po twardej wodzie z instalacji wodnej. Jak działa Gnerator ACTIW IMPULS PRO (Active Impulse Pro)

Badania naukowe w oparciu o urządzenia impulsowe do uzdatniania wody rozpuszczające kamień wodny.

wodociąg_uzdatnianie_wody_actiw_generator_impulsowy_do_usuwania_kamienia 3.jpg

Częste problemy wodociągów gminnych.

Starzenie się infrastruktury. Chyba najczęściej występujący problem wodociągów gminnych.

Jakie rozwiązania dla wodociągów gminnych?

 

złoza_odżelaziajace_redukcja_metali_cięzkich.JPG

Złoża filtracyjne (usuwanie żelaza, manganu, amoniaku, metali ciężkich) dla SUW (stacji uzdatniania wody) wodociągów, gospodarstw rolnych, parków wodnych etc.

Podstawowy podział mediów filtrujących dla stacji uzdatniania wody (SUW)

Actiw_water_skuteczna_dezynfekcja kwasem_podchlorawym_jpeg.jpeg

Biofilm, co to jest, jak powstaje? Dlaczego trudno go usunąć z instalacji wody gminnych wodociągów, obiektów przemysłowych, dużych obiektów użyteczności publicznej typu szpitale, sanatoria.

Biofilm (błona, membrana biologiczna), skupisko drobnoustrojów budujące skomplikowane struktury z wew. komunikacją. Ta i inne cechy pozwalają na wytworzenie odporności struktury biofilmu na próby popularnych metod dezynfekcji instalacji wodnych w przemyśle, na SUW wodociągów gminnych, miejskich, szpitali, DPS-ów etc. Cechy odpornościowe biofilmu generują duże trudności z jego usunięciem.

parki_wodne_bakterie_na_basenie_publicznym_jak_sie_pozbyc_gdzie_szukac_biofilmu_na_basenach 2.jpeg

Bakterie na basenie: filtry basenowe z dnem grzybkowym i częsty problem ze skażeniem biologicznym. Unikatowe złoża ze wstępną barierą mikrobiologiczną.

Bakterie na basenie: filtry basenowe z dnem grzybkowym i częsty problem ze skażeniem biologicznym.

Actiw_uzdatnianie_technologie_kopia.jpeg

Budowa Stacji Uzdatniania Wody Dla wodociągów gminnych, przemysłu.

Projektowanie stacji uzdatniania wody jest bardzo ważnym elementem w późniejszej właściwej eksploatacji SUW oraz zadowoleniu odbiorców wody.

stacja_uzdatniania_wody_SUW_actiw_żelazo_mangan_.jpeg

Żelazo i mangan w wodzie. Jakie są metody usuwania żelaza i manganu z wody? Jakie są skutki dla instalacji wodociągowej, jeśli woda zawiera wysokie stężenia żelaza i manganu?

Konieczność wymiany komponentów głowic sterujących SUW spowodowane dużymi wartościami żelaza i manganu w wodzie.

 

Kamień_wodny_w_instalacji_z_tworzyw_usuwanie_actiw_generator_impulsowy 2.jpeg

Zagrożenie i problemy instalacji wodnej spowodowany kamieniem narastającym w instalacji z tworzywa.

Jakie są zagrożenia osadów z kamienia wodnego w rurach produkowanych z tworzyw?

kwas_podchlorawy_kwas_podchlarawy_bezpieczny_dla_ludzi_i_zwierzat_actiw.png

Dezynfekcja HOCl - kwasem podchlorawym i Cl2 - wolnym chlorem. Różnice skuteczności i bezpieczenstwa.

Zaletą kwasu podchlorawego HOCl jest bezpieczeństwo i niezwykła skuteczność działania. Porównuje się HOCl do konia trojańskiego. Łatwo przenika przez ściany komórkowe mikroorganizmów typu złożone układy bakteryjne (biofilm), niszcząc ich wewnętrzne struktury i enzymy.

Uzdatnianie_wody_actiw_filter_generator_impulsowy.jpeg

Czy woda po filtracji RO (odwrócona osmoza) jest dobra dla człowieka? Projekty SUW z przemysłowymi membranami RO .

Często zadawane pytanie i odpowiedzi różne.

Najpierw odpowiedzmy na kluczowe pytanie:

Do czego jest potrzebna WODA organizmie człowieka? 

fontanna_wzgórze_partyzantów_wrocław_instalacje_wodne_HOCl_dezynfekcja.jpeg

Otwarto we Wrocławiu Bastion Sakwowy z fonatnną. Przed remontem Wzgórze Partyzantów.

W średniowieczu stała tu Brama Sakwowa (element fortyfikacji) zamykając ulicę Sakwową. Nazwa pochodzi od cechu wytwórców sakiewek, którzy pracowali i sprzedawali w pobliżu bramy. Mieli obowiązek bronić tej części murów wg średniowiecznych praw miejskich.

zloże_redukuje_żelazo_amoniak_mangan_metale_ciężkie_zatrzymuje_zanieczyszczenia_biologiczne_actiw_filter.jpeg

Złoże do SUW - stacji uzdatniania wody wodociągów gminnych

Stacje uzdatniania wody SUW wodociągów publicznych, gminnych, miejskich.

Złoża używane do filtracji zależą od jakości wody czerpalnej.

straty_wody_wodociagów_wykrycie_przyczyny.jpg

Skąd biorą się straty wody w wodociągach publicznych

Ujemny bilans wodociągów gminnych, miejskich, wody produkowanej i sprzedawanej, gdzie jest problem? 

 

Jak ograniczyć straty wody w sieciach wodociągów publicznych?   

odkamienianie_rur .jpg

Ochrona Sieci Wodociągowej Przed Osadami z twardej wody (wodorowęglanu wapnia i magnezu) i Korozją

Jak pokonać kamień wodny, zabezpieczyć infrastrukturę sieci wodnej wodociągów gminnych, miejskich przed generującym problemy osadem z kamienia kotłowego (kalcytu)

 

Jak pozbyć się kamienia kotłowego.

Sprawdzone fizyczne metody, bez chemii.

kamien_wody_twardej_zabezpieczenie_cieplej_wody_uzytkowej_wroclaw 3.jpeg

Jak zabezpieczyć przed Legionellą, bakteriami i kalcytem, zbiorniki ciepłej wody użytkowej (CWU) w obiektach użyteczności publicznej (szpitale, DPS-y, hotele, internaty itp.)

Sposób na problem z izolacją termiczną w postaci kamienia kotłowego (kalcytu)

Zabezpieczenie przed osadami z twardej wody wraz dodatkową profilaktyką zabezpieczenia przed kolonizacją Legionelli.

jak-zabezpieczyc-zbiorniki-cieplej-wody-uzytkowej-na-obiektach-publicznych-ochrona-przed-twarda-woda 2.jpeg

Jak pozbyć się osadów z twardej wody, czyli kamienia kotłowego, wodnego, kalcytu, wodoroweglanu wapnia.

Odkamienianie instalacji wodnej, Technologia fizycznego oczyszczania systemu dystrybucji wody. Bezinwazyjnie dla instalacji, bez przerywania dystrybucji wody.

Actiw_Odwrocona_ososmoza_modulowa_odsalanie_wod_kopalnianych_oraz_morskich_400.jpg

RO: Odwrócona Osmoza Przemysłowa Filtracja Membranowa.

Proces filtracji membranowej (REVERSE OSMOSIS) system demineralizacji wody przyjazny dla środowiska bez niebezpiecznych regenerantów. 

Actiw_uzdatnianie_wody_odkamienianie_wody_dezynfekcja_wody_HOCl 2.jpeg

Tabela przelicznik z U.S. MESH na mm.

Przeliczenie z siatki mesh na milimetry, cale i mikrony

Actiw_Impuls_pro_Usuwanie_kamienia.png

Zabezpieczenie wodociągów przed osadzaniem się kamienia

Jak chronić wodociągi przed twardym osadem kamienia.

Innowacyjne technologie zabezpieczające instalację wodociągów miejskich. 

Zrzut ekranu 2023-10-5 o 15.15.57.png

Innowacyjne złoże filtracyjne ACTIW FILTER

Zatrzymuje zanieczyszczenia mikrobiologiczne, metale ciężkie, związki amonowe, żelazo, mangan, pierwiastki radioaktywne.

dezynfekcja_actiw_water_kwas_podchlorawy_gotowy_produkt_do_dezynfekcji_instalacji_wodnej_powykonawczej.jpg

Skuteczna dezynfekcja instalacji wodnej za pomocą środka dezynfekującego ACTIW WATER na bazie czystego stabilizowanego HClO (hypochlorous acid)

 

Efekt dezynfekcji mierzony na miejscu mobilnym miernikiem ACTIW SD 60 ORP. 

usuwanie_kamienia_actiwe.png

Generator ACTIW IMPULS PRO do fizycznego usuwania osadów z kamienia (kalcytu) w instalacji wodnej.

 

Generator ACTIW IMPULS PRO chroni wszelkie urządzenia wewnątrz instalacji wodnej, typu wymienniki ciepła, grzałki, zmywarki etc. W przemyśle, wodociągach, produkcji żywności, osiedlach mieszkaniowych etc.

Actiw_water_dezynfekcja_legionella_grzyby_pleśń.jpg

W wodzie gminnych wodociągów wykryto bakterie z grupy coli, jak rozwiązywać tego typu problemy?

 

Gminne wodociągi często prowadzą trudną walkę z bakteriami grupy coli. Jak poradzić sobie z problemem i sprawić, aby woda była wolna od zanieczyszczeń biologicznych? 

Rozwiązanie jest od pewnego czasu dostępne, jeszcze mało znane w Polsce. 

HOCl_kwas-podchlorawy.jpg

Skuteczna i szybka dezynfekcja kwasem podchlorawym. Co to jest HOCl?

 

HOCl utleniacz do dezynfekcji. Niezwykle silny bez potrzeby ADR i zaostrzonych przepisów BHP.