RO: Odwrócona Osmoza Przemysłowa Filtracja Membranowa.

Filtracja na membranach cienkowarstwowych to rewolucyjne rozwiązanie które daje możliwość odzysku słodkiej wody potrzebnej do życia i do wielu procesów technologicznych gdzie wymagana jest woda wysokiej klasy czystości. 

Wszystkie jednostki odwróconej osmozy, które budowane są dla Państwa, wykonujemy zgodnie z normą i sztuką inżynierską. Konfigurujemy i wykonujemy różnego rodzaju przemysłowe systemy RO, począwszy od ramy poprzez materiały montażowe, pompy, orurowanie etc.

Niektóre zastosowania filtracji odwróconej osmozy:

Przemysł:

 • elektroniczny,
 • tekstylny,
 • medyczny,
 • piekarniczy, 
 • produkcja szkła i wyrobów szklanych,
 • metalowy, 
 • galwanizernie,
 • lakiernie,
 • garbarnie,
 • farmaceutyczny,
 • laboratoria,
 • spożywczy,
 • browary,
 • kosmetyki,
 • chemiczny,
 • odsalanie wód,
 • demineralizacja i otrzymywanie wody ultraczystej,
 • denitryfikacja wody pitnej,
 • odzyskiwanie metali ze ścieków,
 • oczyszczanie odcieków z wysypisk odpadów stałych,
 • oczyszczanie ścieków
 • tam gdzie niezbędna jest
  woda zdemineralizowana
 • szpitale autoklawy, woda procesowa,

Jak sprawdzić procent skuteczności działania membrany RO?

źródło wody  - membrana RO : kran x 100 = % skuteczności membrany RO

Przykład:

300 ppm źródło wody - 30 ppm po membranie RO :  300 ppm źródło wody x 100 = 90% skuteczność membrany RO

Standardowo zaleca się wymianę membranę RO przy 70%

W razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt: grzegorz@actiw.pl tel. +48 71 321 86 91