Antracyt, złoża filtracyjne dla SUW basenów, etc.

Hydro-Antracyt

Używanie antracytu (węgla antracytowego) jako złoża filtracyjnego notuje się od lat 1930. Jest to specjalny produkt węglowy uzyskiwany z wyselekcjonowanych węgli Pensylwanii. Nie jest bezpośrednio wydobywany. Zawiera mało popiołów i trudno ściera się na proszek. Po selekcji, węgiel jest oczyszczany (redukcja zawartości popiołów), przesiewany i rozdzielany na frakcje odpowiednie do filtrowania wody. W porównaniu do piasków krzemowych, kwarcowych, żwiru, używanie antracytu jest korzystne z uwagi na dłuższe okresy między płukaniami, wyższe przepływy bez strat złoża, niższe ciśnienie i mniejszą ilość wody do płukania. Złoże węglowe jest lepiej wykorzystane, objętościowo ma większą powierzchnię.

antracyt_hydroantracyt_złoze_weglowe_actiw.jpeg

Zastosowanie jest szerokie: Wodociagi, Baseny, Stacje uzdatniania wody

Antracyt dostarczany przez ACTIW posiada typowe własności fizyczne i chemiczne:

Chemicznie naturalnynie reaguje z zasadami ani kwasami
Rozpuszczalność w kwasach (AWWA B 100-89)<1,0%
Rozpuszczalność w zasadach (1%NaOH @88 oC)<1,0%
Ciężar właściwy1,65+/- 0,05
Twardość (skala Mosha)3,0 do 3,8
Kulistość - luźno pakowany.61
Ubity.60
Punkt zapłonu510 oC
Typowa analiza  (wolny od wilgoci i popiołu): 
BTU:14 828
Węgiel:94,7%
Azot:0,8%
Tlen:1,6%
Wodór:2,1%
Siarka:89%

HYDRO-ANTRACYT, zalety złoża węglowego:

  • niemal całkowicie obojętny, do wody nie są uwalniane cząstki mogące powodować przekroczenie parametrów wody pitnej
  •  duża odporność na ścieranie, wysoka twardość złoża
  •  dużą ilość miejsc pustych z wysoką zdolnością wychwytywania zanieczyszczeń - również bardzo  małych cząstek
  •  bardzo małe zużycie wody płuczącej
  •  spore wchłanianie dzięki filtracji przestrzennej
  •  duża szybkość filtracji
  •  mniejsze straty ciśnienia
  •  długi czas trwania filtracji

Hydroantracyt  to dokładnie odsiany materiał otrzymywany z węgla po obróbce chemicznej, nadającego się do uzdatniania wody pitnej, użytkowej, ścieków. Złoże to połamane, przesiane odłamki naturalnego węgla antracytowego. Ma sporą powierzchnię właściwą. Charakterystyczny dla odłamków kształt z ostrymi krawędziami z podwyższoną odpornością na ścieranie. Stosuje się go w filtrach wielowarstwowych jako górna warstwa, zwiększa efektywność piasków roboczych w filtrach zamkniętych i otwartych. Złoże tego typu zapewnia bezpieczną pracę instalacji wody, a trwałość tego materiału powoduje, że potrzeby konserwacyjne są niewielkie.

W razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt: grzegorz@actiw.pl tel. +48 71 321 86 91