Dezynfekcja wody za pomocą lampy UV

Promieniowanie UV

Promieniowanie UV (promieniowanie ultrafioletowe) może zabijać mikroorganizmy, poprzez niszczenie ich DNA.

Na skuteczność dezynfekcji UV nie wpływają warunki typu temperatura, pH Skuteczność dezynfekcji UV może być zmniejszona przez wpływ biofilmu, osadów, mętności itp. Związane z przepuszczalnością światła UV.

Zaletami dezynfekcji UV jest łatwa instalacja, nie grozi niebezpieczeństwo przedawkowania, brak toksycznych produktów ubocznych, brak zmiany smaku i zapachu, brak wpływu na instalację wodną obiektu. 

Należy dbać o wymiany okresowe żarników (żarnik jest sprawny ok. 12 - 24 m.) Włączanie i wyłączanie skraca żywotność żarnika.

Do eliminacji Legionelli w infrastrukturze wodnej całego obiektu samo UV może być niewystarczające. Bakterie kolonizują biofilm w całej instalacji wodnej, również tam gdzie nie dociera promieniowanie UV. Mogą być potrzebne dodatkowe procedury dezynfekcji wody w przypadku skażenia zewnętrznego.

W przypadku wspomnianego skażenia wtórnego, zewnętrznego istnieje procedura wsparcia lampy UV i usunięcia skażenia chorobotwórczego typu Legionella, E coli przy pomocy preparatu na bazie czystego HOCl. Naturalna, bezpieczna (bez potrzeby ADR ) substancja dezynfekująca ACTIW WATER 2000 ppm. usuwa zagrożenie z pomiarem na miejscu poręcznym mobilnym miernikiem.

Jak zwalczać Legionellę w instalacji wodociągowej, przemysłowej, produkcji żywności? Jak zapobiegać namnażaniu się groźnych bakterii Legionelli?

Posiadamy skuteczne oraz szybkie metody zwalczania oraz co bardzo ważne, zapobiegania groźnym dla ludzi bakteriom Legionella. 

1. Metoda szybkiej dezynfekcji tzw. wypalenia. Udostępniamy procedurę i narzędzia (również do samodzielnego wykonania) do dezynfekcji. Mobilny miernik ACTIW SD 60 w połączeniu z ACTIW WATER/LEGIONELLA pozwala na monitoring procedury i potwierdzenie usunięcia zagrożenia. Skuteczne i szybkie (kilka godzin w zależności od wielkości instalacji wodnej) bezinwazyjne dla instalacji. Bez ADR, bezpieczne dla ludzi i zwierząt.

2. Metoda usuwania kalcytu za pomocą Generatora ACTIW IMPULS PRO.  Kamień kotłowy w rurach wodnych jest przyjazną, porowatą bazą dla rozwoju biofilmu. Generator impulsowy ACTIW PRO skutecznie usuwa kalcyt. Zmniejsza tym sposobem potencjalne możliwości do zaczepienia i rozwoju biofilmu i związanych z tym zanieczyszczeń biologicznych.

3. Metoda dozowania ACTIW WATER 2000 ppm za pomocą pompy z lancami: ssącą oraz dozującą tzw. dawkami utrzymującymi.

hocl_kwas_podchlorawy_naturalny_srodek_do_dezynfekcji_wody 4.jpg

Konsultacje w doborze lampy UV oraz w przypadku skażenia biofilmem instalacji wodnej lub innych zagadnień dotyczących stacji uzdatniania wody, prosimy o kontakt: grzegorz@actiw.pl tel.+48 71 321 86 91