Dobór złoża filtracyjnego do stacji uzdatniania wody SUW dla wodociągów, przemysłu, parków wodnych, basenów jest kluczowe.

Media filtracyjne do uzdatniania wody. Złoża filtracyjne różnią się charakterystyką pracy, sposobem regeneracji, wydobycia i  zastosowaniem. Dobór odpowiedniego złoża jest kluczowe w technologii uzdatniania wody. Złe dobranie medium filtracyjnego wiąże się z przestojami linii produkcyjnych, nawet ich uszkodzeniem. Konsekwencje: brak zdatnej wody do picia, strata czasu i pieniędzy.  Złoża dzielą się na węgle aktywne, jonity, złoża katalityczne, sedymentacyjne, dolomitowe, multimedialne i złoża specjalistyczne tzw. selektywne. Podczas doboru odpowiedniego złoża, najlepiej skontaktować się ze specjalistą. Technologowie z bogatym doświadczeniem pomogą dobrać odpowiednie złoże dostosowane do konkretnej SUW. 

WĘGIEL AKTYWNY Węgle aktywne to lekkie złoża stosowane do usuwania organiki, utleniaczy stosowanych do dezynfekcji wody wodociągowej. Węgiel aktywny służy też jako absorber różnego rodzaju związków zapachowych, jako destruktor ozonu w technologii ozonowania. Warto wspomnieć o wysokiej jakości węgla aktywnego z łupin kokosowych. Węgiel ten jest powszechnie stosowany w oczyszczalniach ścieków, wodociągach, liniach technologicznych, separuje chlor, związki chloropochodne oraz oleiste rozpuszczone w wodzie. Poprawia smak, zapach i klarowność wody.

ZŁOŻA JONITOWE  Jonity, złoża jonowymienne działają w procesie wymiany jonowej, czyli wymiany jonów  roztworu i jonitu. Złoża te dzieli się na anionity, kationity oraz złoża mieszane. Anionity to złoża zdolne do wymiany anionów. Kationity oddziaływują na kationy rozpuszczone w wodzie. Jonity posiadają zdolność jonowymienną czyli ilość jonów, która może zostać wymieniona między roztworem, a złożem. Kationity stosowane są głównie do zmiękczenia wody, czyli pozbycia się wapnia Ca++ oraz magnezu Mg++. Powszechnie stosowane złoże w domach, produkcjach i wodociągach. Niestety metoda wymaga soli NaCl do regeneracji pojemności jonowymiennej. Z kolei anionit służy głównie do demineralizacji wody w połączeniu z kationitem. Różni się j tym, że wymaga kwasu solnego HCl w celu regeneracji pojemności jono-wymiennej. Anionit jest stosowany na stacjach wody DEMI, coraz częściej zamienia się go na systemy odwróconej osmozy ze względu na brak zanieczyszczeń po regeneracjach chemicznych. Złoża mieszane są używane stosunkowo rzadko ze względu na to, że ich regeneracja wymaga rozdzielenia anionitów od kationitów. Specjalistyczne złoże głównie używane w niewielkich ilościach w laboratoriach, czyli tam gdzie zapotrzebowanie na wodę demi wynosi od 1 do 10 litrów na dobę. Coraz częściej stosowane po systemach odwróconej osmozy, w celu zredukowania przewodności wody do bliskiej 0,05 uS.

złoże_filtracyjne_uzdatnianie_wody_SUW.jpeg

ZŁOŻA KATALITYCZNE ODŻELAZIAJĄCE  Złoża katalityczne wspomagają redukcję żelaza, manganu i siarkowodoru z wód podziemnych. Złoże BIRM działa, jako aktywny materiał wspomagający proces utleniania np. żelaza, poprzez jego reakcje z tlenem i zmianę z drugiego na trzeci stopień utlenienia. W takiej postaci żelazo podlega sedymentacji i osiada na masie filtracyjnej.  W celu zwiększenia wydajności złoża katalitycznego należy wprowadzić do wody tlen np. przez zwężkę Venturiego. BIRM nie wymaga regeneracji chemicznej, a jedynie okresowego płukania wstecznego. Złoża katalityczne różnią się od siebie ciężarem nasypowym jak i charakterystyką pracy. BIRM zaczyna pracować kiedy pH jest powyżej 6,8, a PYROLOX pracuje już przy pH 6,5.  Posiadamy różne złoża odżelaziające dobierane przez specjalistów w branży od 30 lat.

ZŁOŻA DO USUWANIA ZAWIESIN Sedymentacja jest podstawowym procesem w oczyszczaniu wody w celu usunięcia cząstek stałych o gęstości większej niż gęstość wody. Klarowanie wody czyli usunięcie z cieczy niewielkich zanieczyszczeń mechanicznych, aby uczynić ją przezroczystą to proces stosowany na oczyszczalniach ścieków, basenach, wodociągach i przy uzdatnianiu wody studni głębinowej.  Złoża sedymentacyjne typu piasek kwarcowy, antracyt czy unikatowy zeolit ACTIW FILTER mają za zadanie oddzielenie cząstek stałych od czystej wody. Złoża różnią się od siebie wartością nasypową, powierzchnią filtracyjną, częstotliwością płukania wstecznego i co najważniejsze dokładnością filtracji. Powszechnie stosowany antracyt czy piasek kwarcowy klaruje wodę na poziomie 10-30 mikronów. 

Złoże zeolitowe ACTIW FILTER robi to na poziomie dla tych wymienionych nieosiągalnych czyli 2-5 mikronów. Dodatkowo cechuje się absorpcją amoniaku. Zaszczepione złoża sedymentacyjne w pośrednim stopniu stają się katalizatorem dodatkowo redukując żelazo i mangan z wody.  Złoża wymagają wyłącznie płukania wstecznego, w celu regeneracji powierzchni filtracyjnej zrzucając z siebie zmagazynowane zanieczyszczenia. Niedopłukane złoża np. piaskowe cementują, na trwałe zmniejszając powierzchnię filtracyjną. Dodatkowo zwiększa się ryzyko ścieżkowania złoża, czyli przepuszczania wody surowej, co skutkuje brakiem filtracji czynnej. Bardzo ważny jest zatem dobór dysz filtracyjnych, aby uzyskać odpowiedni przepływ płukania wstecznego. W swoim asortymencie posiadamy złoża do usuwania zawiesiny ACTIW FILTER do klarowania 2~5 mikronów oraz inne m.in. Filter AG filtracja na poziomie 25 mikronów, Hydroantracyt, Antracyt, Złoża kwarcowe piaskowe, Żwir kwarcowy. Szczegóły doboru mediów filtracyjnych i konsultacje na konkretne SUW z technologiem.
Dobieramy i dostarczamy grzybki drenażowe, dysze filtracyjne do konkretnej technologii filtracji. 

złoze_zeolitowe_redukcja_żelaza_redukcja_manganu_redukcja_amoniaku.JPG

ZŁOŻA SPECJALISTYCZNE DO KOREKTY pH. Dolomity to złoża korygujące pH wody poprzez jego powolne rozpuszczanie. Dolomity takie jak Calcite czy Corosex to masa węglanu wapnia, która rozpuszczając się podnosi pH. Dolomity wymagają okresowego płukania wstecznego w celu zapobiegania sklejania się złoża i zmniejszenia jego przepustowości. Calcite i Corosex różnią się od siebie szybkością rozpuszczania oraz wysokością podnoszenia pH wody. Złoża te są zazwyczaj używane w technologii odkwaszania wody oraz jako ochrona antykorozyjna. Posiadamy złoża do korekty pH w zależności do potrzeb specjalista dobierze odpowiednie: Corosex, Aquadol, Imerys-Calcite, Aqua JuraPerle

ZŁOŻA MIESZANE MULTIMEDIA Złoża multimedialne takie jak Ecomix A lub C to mieszanka z pięciu składników. Ecomix został zaprojektowany tak, aby usunąć większość zanieczyszczeń z wody w pojedynczym systemie filtracyjnym. Takie złoże najczęściej stosowane jest w domach jednorodzinnych przy uzdatnianiu wody ze studni głębinowej. Wielkim atutem złoża Ecomix jest jego funkcjonalność i oszczędność miejsca w domowej kotłowni czy garażu. Ecomix w pośrednim stopniu zastępuje złoże katalityczne, złoże jonowymienne, węgiel aktywny i złoże zeolitowe.  Złoże potrafi usunąć z wody żelazo, mangan, związki organiczne, amoniak i dodatkowo zmiękczyć wodę, czyli wszystko co domowy użytkownik potrzebuje to bezpiecznego picia wody. Złoże składa się m.in. z jonitu, wymagającego regeneracji poprzez dostarczenie soli pastylkowej NaCl oraz tradycyjnego płukania wstecznego. Ecomix A różni się od wersji C jedynie charakterystyką pracy z naciskiem na zanieczyszczenia organiczne przy Ecomix C, lecz kosztem mniejszej zdolności odżelaziacza. W swoim asortymencie posiadamy złoża mieszane do redukcji wielu związków: Ecomix seri A odżelazianie zmiękczanie korekta pH i C, Aqua multi i Multi Bio, Crystal Right CR100, 150, 200 odżelazianie zmiękczanie

ZŁOŻA SELEKTYWNE  Specjalistyczne złoża zostały zaprojektowane w celu eliminacji problemu, z którym nie radzą sobie powszechnie dostępne media filtracyjne.  Do takich złóż należy międzyinnymi AQUA-AS czyli redukcja arsenu, czy KDF spieki miedzi i cynku redukujące chlor, metale ciężkie, bakterie, grzyby i glony. Indion NSSR jest złożem przeznaczonym do redukcji azotanów w wodzie.

Podsumowanie: Każda woda jest inna i nie ma jednego złoża filtracyjnego pozwalającego uzdatnić każdą wodę. Dlatego też przy doborze technologii uzdatniania wody należy skonsultować się ze specjalistą, posiadając aktualne wyniki badań zakładu fizyczno - chemicznego wody. Dostarczamy złoża pakowane w worki, dostawy paletowe. Do dużych SUW istnieje możliwość dostaw cysternami z rozładunkiem wprost do filtrów. Od ponad 30 lat zajmujemy się doborem technologii, złóż filtracyjnych, drenażu grzybowego, dostawą, wymianą oraz nietypowymi problemami SUW.

Actiw Filter Złoże Odżelaziające Odmanganiające Redukcja Amoniaku, Metali Ciężkich, Ulotka ogólna (5,4 MB)

W razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt: grzegorz@actiw.pl tel. +48 71 321 86 91, +48 883 106 900