Dysze filtracyjne, grzybki filtracyjne. Bardzo ważny element stacji uzdatniania wody wodociągowej, przemysłowej.

Dysze do filtrów ciśnieniowych, otwartych w technologiach uzdatniania wody i innych cieczy są bardzo ważnym aspektem w sprawnej filtracji (dużych przemysłowych, wodociągowych stacji uzdatniania wody. Dysza, grzybek filtracyjny to ważny elementy projektu technologicznego bezpiecznej pośpiesznej filtracji stacji uzdatniania wody przemysłowej, wodociągowej czy basenowej.

Dysze filtracyjne potocznie: grzybki filtracyjne. Są ważnym elementem składowym stacji uzdatniania wody. W zależności od rodzaju stacji, dobiera się grzybki tak, aby spełniały one odpowiednie parametry przepływu. Dysze maja również zadanie przy płukaniu wstecznym równomiernie rozprowadzić wodę na całej średnicy zbiornika. Przy pracy on line podtrzymują warstwę spodnią gravelu oraz całą masę medium filtrującego. 

grzybki_filtracyjne_dysze_do_odzelaziaczy.jpg

Przepływy dla danych dysz są bardzo istotne ponieważ ich suma zainstalowana na danej dennicy przyczynia się podczas płukania wstecznego do dobrze funkcjonujących filtrów, jeżeli chodzi o żywotność złóż oraz ich właściwa regeneracje. Zdarza się, ze projekt zakłada zbyt małą ilość grzybków w danym filtrze. 

 W przypadku źle dobranych dysz już po paru/parunastu miesiąca zaczynają się problemy ze źle dopłukanym złożem. Dodając do tego np. w filtrach basenowych wyższą temperaturę wody, jej twardość, różnicę ciśnień, tworzą się tzw. korytarze potocznie nazywane w branży wodziarskiej, ścieżkowaniem. 

Gdy złoże nie jest należycie regenerowane to przekłada to się na problem właśnie źle dopłukanego złoża. Wiążą się z tym problemy podwyższonego ciśnienia i masy całego złoża pracującego na zatykających się dyszach. Ciężko ocenić taką sytuację ponieważ nie widać tego na zewnątrz. Wszystko odbywa się wewnątrz w filtrze pod masą złoża filtracyjnego. Nasze doświadczenie z różnego rodzaju filtrami w stacjach gminnych czy basenowych w których przeprowadzaliśmy inspekcję i poznaliśmy zagadnienia ukryte wewnątrz obudowy filtra. 

złoże_filtrujace_redukcja_żelaza_manganu_amoniaku_metali_ciężkich_actiw_filter.jpeg

Wielokrotnie po wysypaniu złoża mamy do czynienia z jedną wielką zbryloną masą filtracyjną na poziomie dennicy. Woda nie mając odpowiedniego przepływu podczas płukania wstecznego drąży sobie kanały przepływowe. W takiej sytuacji filtracja przestaje działać i niestety trzeba liczyć się z wymienianą złoża, a niejednokrotnie wymianą dysz filtracyjnych (bardzo ważne) dla określonego przepływu. Na 1 m2 powierzchni dennicy powinno być osadzonych grzybków minimum 52 szt. Jest to bardzo ważne przy wstecznym płukaniu złoża. Jeżeli złoże podczas pracy w cyklach płukania nie ma odpowiedniej ilości wody i prędkości przepływu filtry zostaną po pewnym czasie zaczopowane i przestaną funkcjonować prawidłowo. 

Bardzo ważna uwaga! 

Przy masie nasypowej złóż kwarcowych czy też katalitycznych prędkość przepływu przy wstecznym płukaniu (regeneracji) powinna wynosić dwukrotność zaprojektowanej stacji. Przykład stacja nominalnie jest zaprojektowana na 30 m3/h to dla płukania wstecznego powinno być ok. 60 m3/h (czas płukania 3~15 minut) przy zachowaniu tych proporcji złoże będzie bardzo dobrze dopłukane i będzie służyło wiele lat. 

W zależności od rodzaju filtracji w projekcie technologii stacji stosujemy różna dysze:

  • Dla węgla aktywnego stosuje się dysze ze szczeliną 0,5 mm
  • Dla jonitów stosujemy dysze o nominale 0,2 mm 
  • Dla złóż odżelaziających, gdzie masa filtracyjna na litr złoża wynosi 1,5 kg ~ 1,8 kg stosujemy dysze ze szczeliną 0,5 mm
dysza_do_filtra_basenowego_wymiana_grzybkow_w_dnie_dyszowym_szybko_sprzedaż.jpeg


 Na fotografii (powyżej) widoczne zużycie grzybka filtracyjnego. Skutkiem tego przy regeneracji złoże może się wypłukiwać-uciekać przez zniszczone szczeliny dyszy filtrującej)

złoże_odżelaziające_odmanganiające_actiw_filter.jpeg

Służymy doborem dysz filtracyjnych dla każdej branży w której w zbiornikach zamkniętych czy też otwartych stosuje się dysze do filtracji wód pitnych jak i technologicznych. Firma ACTIW działa kompleksowo. Serwisujemy, doradzamy, znajdujemy problemy ich rozwiązania oraz nasze ekipy wprowadzają te rozwiązania na konkretnej stacji uzdatniania wody. Dysponujemy wiedzą, ponad 30 letnim doświadczeniem naszych technologów. Dobieramy grzybki filtracyjne do wody o różnych nominałach średnic otworów i szczelin. Dostarczamy razem z wiedzą i doświadczeniem i realizacją, różnego rodzaju głowice zraszające, myjące, nawadniające. Poniżej link do różnych złóż stosowanych w wodociągach gminnych, stacjach uzdatniania wody przemysłowej, produkcji spożywczej, wody basenowej w aquqparkach etc.

Dysponujemy innowacyjnym złożem ACTIW FILTER będącym nowoczesnym zamiennikiem stosowanych popularnie złóż kwarcowych.

Konkretne efekty technologiczne ACTIW FILTER:
- Filtracja na poziomie 2 μm
- Obniżone opory filtracji o 30%
- Mniejsze obciążenie energetyczne pomp głębinowych.
- Zmniejszone czasy regeneracji
- Płukań wstecznych do 50%
- Zdolność wiązania kationów metali ciężkich, związków amonowych, redukcja pierwiastków radioaktywnych
- Molekularne sito biologiczne
- Zdolność zatrzymywania mikroorganizmów jak bakterie E.coli i pasożyty
- Bez stosowania koagulantów

Płukanie złoża jest szybsze, dokładniejsze, fluidyzacja pozwala bardzo dokładnie wypłukać dennicę.

złoze_zeolitowe_redukcja_żelaza_redukcja_manganu_redukcja_amoniaku.JPG

ZŁOŻA filtracyjne

Actiw Filter Złoże Odżelaziające Odmanganiające Redukcja Amoniaku, Metali Ciężkich, Ulotka ogólna (5,4 MB)

W razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt: grzegorz@actiw.pl tel.+48 71 321 86 91, +48 883 106 900