Efktywność filtracji SUW - stacji uzdatniania wody wodociągów, przemysłu, basenów, zależy od poprawnej pracy złoża filtracyjnego oraz jego jakości.

Od skuteczności procesu filtracji zależy czystość i bezpieczeństwo wody. To oczekiwany przez każdy dział techniczny efekt pracy systemu uzdatniania wody - SUW. 

Jak zapewnić skuteczną filtrację?

zator_w_SUW_zmiana_na_złoże_redukujace_żelazo_mangan_.jpeg

Należy zacząć od ustalenia czy złoże filtruje prawidłowo. Producenci filtrów zalecają, żeby materiał w filtrach SUW (przemysłowych, wodociągowych, basenowych etc.) był właściwie regenerowany i wymieniany co kilka lat. Złoże filtracyjne wraz z upływem czasu (kiedyś zegary były wodne, stąd „upływ czasu” co koresponduje z naszym wodnym artykułem) zapycha się, ciśnienie w filtrze rośnie (wzrost oporów tłoczenia wody) czego wynikiem jest mniejsza skuteczność filtracji. Koagulant niekłaczkując całkowicie wnika w głąb złoża scalając je, ziarno z ziarnem. Efektem jest niespulchnione medium filtracyjne. Tworzą się ścieżki, kanały, które przepuszczają wodę, jednak bez odpowiedniej filtracji całego złoża. W dodatku na dennicy gromadzą się zanieczyszczenia, mikroorganizmy, biofilm (złożone struktury bakteryjne), które są oczywistym zagrożeniem dla zdrowia ludzi. Wspomniane ścieżkowanie jest powodem niedokładnych płukań wstecznych a zaleganie biofilmu na dennicy jest źródłem niebezpiecznych zakażeń bakteryjnych. Dolne warstwy filtra nawet przy zwiększeniu prędkości płukania nie regeneruje złoża.

wymiana_grzybków_filtracyjnych_złoża_na_actiw_filter .jpeg

Kiedy widzimy, że woda w basenie zaczyna być mniej klarowna oraz obserwujemy brak zdecydowanej różnicy ciśnień wody wpływającej i  wypływającej z filtra po płukaniu wstecznym, jest sygnałem, że w złożu filtracyjnym może zalegać niewymywalny koagulant. 

zbrylone_złoże_wymiana_na _actiw_filter_redukujące_żelazojpeg 2.jpeg

Należy je zregenerować i zdezynfekować lub najlepiej je wymienić. Wyżej wymienione sygnały mogą być też oznaką innych problemów. Np. rozkalibrowania szczelin dysz, grzybków filtracyjnych lub np. oberwania dennicy. Dopiero po usunięciu starego złoża możemy zobaczyć co się stało. Powstały na dennicy biofilm trudno usunąć. Można to zrobić niezwykle skutecznym środkiem ACTIW WATER, który jest do 100 razy mocniejszy w usuwaniu struktur bakteryjnych od chloru.

Acitw Water Naturalny Biodegradowalny Środek do Dezynfekcji Wody Pitnej (8,1 MB)

 

Na zdjęciach powyżej z tej stacji uzdatniania wody, właśnie miały miejsce te sytuacje opisane wyżej: oberwanie dennicy, ścieżkowanie, placek zator. Po usunięciu starego piaskowego złoża cztery filtry całej stacji uzdatniania - SUW zostało zasypane wg. procedur złożem ACTIW FILTER (ACTIVE FILTER) odpornym na działanie utleniaczy. ACTIW FILTER może być stosowane wraz z wysokimi dawkami chloru lub ozonu, co w przypadku wód o wysokim zanieczyszczeniu mikrobiologicznym ma bardzo duże znaczenie. Filtracja na poziomie 2 mikronów jest barierą dla zanieczyszczeń biologicznych. Unikatowość tego złoża daje możliwość zatrzymywania pierwiastków radioaktywnych, metali ciężkich, związków amonowych

złoze_zeolitowe_redukcja_żelaza_redukcja_manganu_redukcja_amoniaku.JPG

Mniejsza masa nasypowa złoża ACTIW pozwala na szybsze płukanie wsteczne w tzw. fluidyzacji co oprócz zalety jak szybkość płukania pozwala na bardzo dokładne regenerowanie dennicy filtra. W złożach kwarcowych jest taka regeneracja czasem niedokładna, wymaga więcej energii, więcej wody. ACTIW FILTER oszczędza wodę i energię, jednocześnie regeneruje dokładnej. Opory filtracyjne są obniżone o 30%, czasy regeneracji aż o 50%. Molekularne sito biologiczne, czyli zdolność zatrzymywania mikroorganizmów jak bakterie E.coli i pasożyty jest bardzo istotnym wyróżnikiem tego złoża. Klarowność wody po filtracji tym złożem jest wizualnym dowodem jego unikatowości.

Konkretne efekty technologiczne:

- Płukanie szybsze, dokładniejsze, fluidyzacja bardzo dokładnie regeneruje dennicę.
- Filtracja na poziomie 2 μm
- Obniżone opory filtracji o 30%
- Mniejsze obciążenie energetyczne pomp głębinowych.
- Zmniejszone czasy regeneracji płukań wstecznych aż do 50%
- Zdolność wiązania kationów metali ciężkich (często występujących żelaza i manganu), związków amonowych, pierwiastków radioaktywnych
- Molekularne sito biologiczne
- Zdolność zatrzymywania mikroorganizmów jak bakterie E.coli i pasożyty
- Bez stosowania koagulantów

Actiw Filter Złoże Odżelaziające Odmanganiające Redukcja Amoniaku, Metali Ciężkich, Ulotka ogólna (5,4 MB)

W razie pytań: grzegorz@actiw.pl tel. +48 71 321 86 91, +48 883 106 900