Piasek kwarcowy. Podstawowe złoże filtracyjne używane w SUW

 Kwarcowy piasek jest jednym z najczęściej stosowanych i podstawowych złóż filtracyjnych. Oto dlaczego:

 1. Skuteczność filtracji: Kwarcowy piasek jest skutecznym materiałem do usuwania różnych rodzajów zanieczyszczeń z wody, takich jak drobne cząstki, osady, i inne substancje organiczne. Jego naturalna struktura pozwala na skuteczną filtrację wody.
 2. Dostępność: Piasek kwarcowy jest powszechnie dostępny i stosunkowo tani, co czyni go atrakcyjnym wyborem do wielu zastosowań w procesach filtracji wody.
 3. Stabilność chemiczna: Kwarcowy piasek jest odporny na działanie wielu substancji chemicznych, co sprawia, że jest stabilnym materiałem filtracyjnym w różnych środowiskach.
 4. Granulacja: Piasek kwarcowy może być dostępny w różnych rozmiarach ziaren, co pozwala na dostosowanie granulacji do konkretnych potrzeb filtracji.
 5. Atestacja: Wiele piasków kwarcowych dostępnych na rynku może być atestowanych, co oznacza, że przeszły one testy jakości i bezpieczeństwa, co jest kluczowe, zwłaszcza w przypadku filtracji wody pitnej.
 6. Łatwość konserwacji: Proces konserwacji i regeneracji złoża filtracyjnego opartego na piasku kwarcowym jest zazwyczaj prosty i nie wymaga specjalistycznych narzędzi ani umiejętności.
złoże_kwarcowe_filtracyjne_actiw_redukcja_żelaza_manganu_metali_ciężkich.jpeg


Kwarcowy piasek jest jednym z najbardziej popularnych i podstawowych złoży filtracyjnych, wykorzystywanych w różnych procesach uzdatniania wody, dzięki swojej skuteczności, dostępności, stabilności i łatwości konserwacji.

Różnice między różnymi złożami filtracyjnymi opartymi na piasku kwarcowym mogą być zauważalne pod wieloma względami. Oto kilka kluczowych różnic:

 1. Granulacja: Granulacja piasku kwarcowego może być różna w zależności od zastosowania. Złoża filtracyjne o różnej granulacji mogą być używane w zależności od wymagań procesu filtracji. Większa granulacja może być lepsza do usuwania większych cząstek, podczas gdy mniejsza może być bardziej efektywna w usuwaniu drobnych zanieczyszczeń.
 2. Czystość: Czystość piasku kwarcowego jest kluczowa dla efektywności procesu filtracji. Piasek kwarcowy z atestem lub certyfikatem zapewnia wysoką jakość i czystość, co jest istotne dla filtracji wody pitnej. Czystość może być ważnym czynnikiem w zależności od zastosowania złoża filtracyjnego.
 3. Skład mineralny: Piasek kwarcowy może różnić się składem mineralnym w zależności od jego źródła i regionu geograficznego. Niektóre złoża mogą zawierać inne minerały oprócz kwarcu, co może wpływać na ich właściwości filtracyjne.
 4. Kształt i tekstura ziaren: Ziarna piasku kwarcowego mogą mieć różne kształty i tekstury, co może wpływać na ich zdolność do zatrzymywania zanieczyszczeń. Regularność ziaren kwarcu może również zwiększyć efektywność procesu filtracji. Gdy ziarna są podobnej wielkości, istnieje mniejsze ryzyko, że większe cząstki zanieczyszczeń przejdą przez większe pory między ziarnami, co może prowadzić do lepszego zatrzymywania zanieczyszczeń.
 5. Trwałość: Trwałość złoża filtracyjnego może się różnić w zależności od jego struktury i składu. Niektóre złoża mogą być bardziej odporne na ścieranie i degradację, co może wpływać na ich wydajność i żywotność.
 6. Koszty: Koszty złoża filtracyjnego mogą być różne w zależności od jego jakości, czystości i dostępności. Złoża o wyższej jakości i czystości mogą być droższe, ale mogą zapewnić lepsze rezultaty filtracji.

Istnieje wiele różnic między złożami filtracyjnymi opartymi na piasku kwarcowym, które mogą wpływać na ich skuteczność, trwałość i koszty. Wybór odpowiedniego złoża filtracyjnego zależy od konkretnych potrzeb i wymagań danego procesu filtracji wody.

Piaski Sedymentacyjne Kwarcowe

Naturalne złoża kwarcowe, mielone na żarnach, suszone gazowe z atestem PZH (336 kB)

Piasek posiada atest higieniczny oraz spełnia wymagania DIN EN 12904 i DIN EN 15798 co dopuszcza go do stosowanie podczas uzdatniania wody pitnej. 

Posiadamy piasek kwarcowy o różnych gradacjach kilkakrotne przesiewany od 0,4 do 16,0 mm. 

 • piasek kwarcowy od 0,4 do 0,8 mm
 • piasek kwarcowy od 0,7 do 1,25 mm
 • piasek kwarcowy od 1,0 do 1,6 mm
 • piasek kwarcowy od 2,0 do 3,15 mm
 • gravel od 3,15 do 5,6 mm 
 • gravel od 5,6 do 8,0 mm 
 • gravel od 8,0 do 16,0 mm

Jakość produktu

 •  Czystość i wysoką zawartość SiO2 na poziomie 96.7 %
 • Odpylane, dzięki wielokrotnemu płukaniu
 • Wilgotność szczątkowa na poziomie 1%, dzięki płomieniowemu suszeniu i dwukrotnemu wyprażaniu minimalizujemy ryzyko rozwoju bakterii
 • Wysoka temperatura spiekania, powyżej 1450°C
 • Kilkakrotne przesiewany
 • Wysoka odpornośc na uszkodzenia mechaniczne  oraz ścieralność
 • Codzienne kontrole, gwarantują stałą najwyższą jakość 
 • Neutralne pH 7
 • Nie zmienia smaku, ani barwy wody

Złoże jest dostarczane w opakowaniach 25 kg, big bag lub na życzenie cysternami 25 ton.

Alternatywa dla złóż piaskowo-kwarcowych: złoże ACTIW FILTER z barierą mikrobiologiczną.

ACTIW FILTER (ACTIVE FILTER) odporny na działanie utleniaczy, może być stosowany wraz z wysokimi dawkami chloru lub ozonu, co w przypadku wód o wysokim zanieczyszczeniu mikrobiologicznym ma bardzo duże znaczenie. Filtracja na poziomie 2 mikronów jest barierą dla zanieczyszczeń biologicznych. Unikatowość tego złoża daje możliwość zatrzymywania pierwiastków radioaktywnych, metali ciężkich, związków amonowych

Actiw Filter Złoże Odżelaziające Odmanganiające Redukcja Amoniaku, Metali Ciężkich, Ulotka ogólna (5,4 MB)

Mniejsza masa nasypowa złoża ACTIW pozwala na szybsze płukanie wsteczne w tzw. fluidyzacji co oprócz zalety jak szybkość płukania pozwala na bardzo dokładne regenerowanie dennicy filtra. W złożach kwarcowych jest taka regeneracja często niedokładna, wymaga więcej energii, więcej wody. ACTIW FILTER oszczędza wodę i energię, jednocześnie regeneruje dokładnej. Opory filtracyjne są obniżone o 30%, czasy regeneracji aż o 50%. Molekularne sito biologiczne, czyli zdolność zatrzymywania mikroorganizmów jak bakterie E.coli i pasożyty jest bardzo istotnym wyróżnikiem tego złoża. Klarowność wody po filtracji tym złożem jest wizualnym dowodem jego unikatowości.

Konkretne efekty technologiczne:

złoze_zeolitowe_redukcja_żelaza_redukcja_manganu_redukcja_amoniaku.JPG

- Płukanie szybsze, dokładniejsze, fluidyzacja bardzo dokładnie regeneruje dennicę.
- Filtracja na poziomie 2 μm
- Obniżone opory filtracji o 30%
- Mniejsze obciążenie energetyczne pomp głębinowych.
- Zmniejszone czasy regeneracji płukań wstecznych aż do 50%
- Zdolność wiązania kationów metali ciężkich, związków amonowych, pierwiastków radioaktywnych
- Molekularne sito biologiczne
- Zdolność zatrzymywania mikroorganizmów jak bakterie E.coli i pasożyty
- Bez stosowania koagulantów

W razie pytań: grzegorz@actiw.pl tel. +48 71 321 86 91, +48 883 106 900