Porównanie materiałów filtracyjnych w technologiach basenowych Actiw Filter - Szkło

W filtracji wody basenowej stosuje się różne media filtracyjne w tym złoża szklane i zeolitowe Actiw Filter, których cechy i właściwości eksploatacyjne zostały przedstawione poniżej dla bezpośredniego porównania obu mediów filtracyjnych

Złoża szklane

Najważniejszym atrybutem przedstawianym przez producentów i dystrybutorów złóż szklanych jest zwiększona powierzchnia aktywna pojedynczych ziaren oraz ujemny ładunek ograniczający możliwość rozwoju biofilmów na powierzchni ziaren. Co prawda cechy te uzyskuje się dopiero po zastosowaniu tzw. aktywatora i nie do końca wiadomo jakie rzeczywiste właściwości zyskuje produkt po tzw aktywacji. Ponadto jeżeli pojawia się ujemny ładunek na powierzchni szkła to będzie on szybko neutralizowany przez dodatnie jony zawarte w wodzie. Ponieważ w basenie nie mamy do czynienia z wodą demineralizowaną, a raczej woda o podwyższonym zasoleniu z uwagi na proces parowania.

zloza_do_filtrow_basenowych_technologii_basenowej_porownanie_materiałow_filtracyjnych_w_technologiach_basenowych_zloze_Actiw_Filter_Szklo_pool.jpg

Szkło jest materiałem bardzo twardym o ostrych krawędziach, co zwiększa działanie destrukcyjne na materiały i będzie  prowadzić do ich nadmiernego ścierania, erozji  i przyspieszonego zużycia.

Szkło uszkadzając powierzchnię wewnętrzną filtrów zwiększa łatwość przylegania zarówno związków mineralnych jak i struktur mikrobiologicznych w postaci biofilmu.

Po procesie eksploatacyjnym pojawia się problem z zagospodarowaniem zużytego złoża, które  może zostać powtórnie przetworzone w piecu hutniczym, co generuje wysokie koszty transportu i mnóstwo energii.

Jak widać zastosowanie szła w procesie uzdatniania wody wykazuje kilka korzystnych cech w porównaniu z piaskiem kwarcowym, ale nie jest to niestety idealny materiał filtracyjny, a w niektórych aspektach wręcz szkodliwy.


 

Actiw Filter (AF)

Jest złożem glinokrzemianowym o sciśle określonym składzie i właściwościach fizykochemicznych. Wydobywany jest w kopalni na terenie Słowacji, gdzie znajdują się jedne z najczystszych na Świecie złóż klinoptylolitowych. Zarówno w trakcie wydobycie jak i produkcji stosowane są najwyższe standardy selekcji z udziałem systemu kontroli jakości składu chemicznego i budowy strukturalnej. Do produkcji Actiw Filter wykorzystuje się materiał o najwyższych parametrach.

Actiw Filter posiada powierzchnię czynną, aż 60 razy większą od szkła i 20 000 razy większą od piasku. Pozwala to na znacznie skuteczniejszą filtrację wody z udziałem wymiany jonowej np. dla amoniaku, który jest kluczowy w uzdatnianiu wody basenowej z uwagi na redukcję związków THM. Actiw Filter posiada naturalny ujemny ładunek jonowy występujący w miejscu łączenie sitki krystalicznej tworzonej przez tzw. tetraedry. Tetraedry to sześcienne regularne struktury krystaliczne tworzące kanały, makro i mezopory w których zachodzi wymiana jonowa.

najlepsze_zloze_do_filtrow_basenowych_naturalne_zloze_filtracji_basenowej_redukcja_amoniaku_filtracja_na_poziomie_2_mikron.png

Actiw Filter posiada ogromną zdolność wiązania związków amonowych, dzięki czemu można ograniczyć ilość dozowanego chloru i obniżyć zawrtość THM w wodzie basenowej.

Actiw Filter jest wymieniaczem jonowym, więc proces ten jest odwracalny i w przypadku amoniaku może być przeprowadzony przy udziale podchlorynu sodu, a produktem reakcji będzie cząsteczkowy azot, bez obciążających środowisko substancji szkodliwych.

Ujemny ładunek skutecznie ogranicza nadmierny rozwój biofilmów w filtrze, jednakże z uwagi na swoją budowę nie uniemożliwia rozwoju mikrobiomu wewnątrz struktur. Naturalna filtracja powinna dążyć do równowagi pomiędzy „przyjaznymi” mikrobami, a szkodliwymi tworząc największy bufor bezpieczeństwa. 

Actiw Filter po eksploatacji może zostać ponownie oddany naturze w postaci doskonałego podłoża ogrodniczego. Struktura zeolitu zapewnia zatrzymywanie w mikro i mezotorach wody, która nie może odparować w temperaturze poniżej 400 St. C. jest natomiast dostępna dla roślin w okresie suszy. Ponadto zeolit stanowi bufor dla związków azotowych i potasowych, które przy intensywnym podlewaniu lub opadach są wypłukiwane z gleby..

Jak wiadomo jednym z problemów w okresie suszy jest utrata przez glebę zdolności wchłaniania wody i przy okresowych opadach lub czasowym podlewaniu powoduje szybkie spływanie wody i jej utratę.  Można temu zapobiec mieszając ziemię z zeolitem, dzięki czemu zachowa ona właściwą wchłanialność, oraz utrzymanie większej wilgotności.

Jak widać Actiw Filter jest zdecydowanie lepszym materiałem filtracyjnym niż szkło niemalże w każdym aspekcie, jednocześnie jest pozbawiony wad, które posiada szkło.

Porównanie właściwości produktów Actiw Filter/Szkło

Skuteczność filtracjiAF - 2~5 mikronSzkło - 1 mikron - brak badań
Powierzchnia aktywnaAF -  60 000 000 m2/m3  = 60m2/gram           Szkło - 1 mln m2/m3 = 1m2/gram
Zdolność wymiany jonowej dla amoniaku NH4               AF - 23 gramy NH4/kilogram  Szkło - 0
Masa nasypowaAF - 1 litr = 0,9 kgSzkło - 1 litr = 1,3 kg
Zdolność regeneracjiAF - tak Szkło - nie

 

Złoże Actiw Filter zastosowanie w technologii basenowej (6,8 MB)

W razie pytań: grzegorz@actiw.pl tel. +48 71 321 86 91, +48 883 106 900