Usuwanie żelaza i manganu z wody.

Pierwszym krokiem jest zbadanie wody.

Wtedy wiemy, czy występuje w niej żelazo i mangan oraz w jakim stężeniu. 

Żelazo, mangan występują w ziemi, są powszechnymi minerałami. W wodach powierzchniowych stężenia żelaza i manganu są generalnie dość niskie. Jednakże w wodach gruntowych stężenia obu substancji mogą być wyższe lub bardzo wysokie, ponieważ woda dłużej przebywa pod ziemią w kontakcie ze skałami zawierającymi te minerały. W wodach powierzchniowych i gruntowych występują różne formy manganu i żelaza. Powszechnymi formami są rozpuszczalne Fe2+ i Mn2+,: oraz nierozpuszczalne Fe3+ i Mn4+ 

Mangan i żelazo są powszechne i mogą być przyczyną problemów, gdy zostaną znalezione w wodzie pitnej. Wysoka zawartość manganu i żelaza może odbarwić wodę i w następstwie pranie, zmetalizować smak wody. Rozpuszczone żelazo i mangan może wpływać na właściwości dezynfekcyjne chloru zmniejszając jego skuteczność. Mangan i żelazo gromadzą się w środku instalacji wodnej: na rurach, wszelkich zbiornikach magazynujących, urządzeniach w środowisku wodnym. Osady z żelaza i manganu mogą spowodować spadek ciśnienia wody a to w konsekwencji zwiększyć zapotrzebowanie na energię i zwiększenie kosztów.

żelazo_mangan_złoże_redukujące_żelazo_mangan_actiw.pl_redukcja_metali_ciężkich.jpeg

Wszystkie różne formy żelaza i manganu mają swoje właściwości (zależy to od warunków wody, poziomu kwasowości/zasadowości, drobnoustrojów w niej obecnych), dlatego ważna jest informacja o tym co znajduje się w danej wodzie (badania), aby wybrać metodę uzdatniania wody. 

W przypadku wody pitnej istnieją normy określające maksymalne poziomy manganu i żelaza w wodzie: ŻELAZO 0,2 mg na litr wody. MANGAN 0,05 mg na litr wody. W Polsce jest to aktualnie regulowane przez Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 

Najczęstszym sposobem uzdatniania wody zawierającej mangan i żelazo powyżej 1 mg/l jest utlenianie lub napowietrzanie. Możliwa jest też filtracja wody wykorzystująca koagulację, filtrację i sedymentację

Istnieje wiele sposobów uzdatniania wody zawierającej żelazo i mangan.

-Napowietrzanie

Tlen w atmosferze utlenia żelazo. Mangan nie utlenia się tak łatwo, ale napowietrzanie może dostarczyć do wody wystarczającą ilość rozpuszczonego tlenu, aby zmienić mangan i żelazo w ciało stałe. Wykorzystywanie powietrza do utleniania manganu i żelaza jest opłacalne. Nie trzeba dodatkowych środków chemicznych. Jednak wadą może być wolne utleniane, gdy poziom manganu jest wysoki, a zbiornik wody jest duży.

-Chlor

Inną metodą utlenienia manganu i żelaza w wodzie jest dodanie chloru, który zamienia rozpuszczone minerały w wodorotlenek żelaza i dwutlenek manganu. Wtedy są one filtrowane z wody. Więcej chloru przyspieszy reakcję chemiczną.

-Manganowy piasek

Piasek manganowy skutecznie usuwa z wody żelazo, mangan, siarkowodór. Z czasem piasek manganowy straci skuteczność, ale można go zregenerować stosując roztwór nadmanganianu potasu. Jeśli stężenie żelaza w wodzie jest bardzo wysokie, rozwiązaniem jest ciągłe dozowanie piasku przy użyciu nadmanganianu potasu.

-Birm

Ziarniste złoże filtracyjne, zawiera katalizator wytrącający mangan, żelazo lub oba jednocześnie.

Żelazo i rozpuszczony tlen reagują w kontakcie ze złożem filtracyjnym wytrącając żelazo.

żelazo_mangan_w_wodzie_usuwanie_Actiw_filter_.jpeg

-Ozon

Ozon to gaz wytwarzany w specjalnym generatorze, który przepuszcza energię elektryczną przez strumień gazowego tlenu. Ozon rozpuszczony w wodzie jest skutecznym dezynfekantem. Utlenia mangan i żelazo, tworząc cząsteczki łatwiejsze do odfiltrowania z wody przez filtry z możliwością płukania wstecznego.

Stosuje się do tego piasek, ponieważ jest tanim i długotrwałym sposobem usuwania manganu i żelaza.

Naturalne złoża kwarcowe, mielone na żarnach, suszone gazowe z atestem PZH (336 kB)

 

złoże_kwarcowe_filtracyjne_actiw_redukcja_żelaza_manganu_metali_ciężkich.jpeg

ACTIW FILTER (ACTIVE FILTER) jest złożem filtracyjnym odpornym na działanie utleniaczy, może być stosowany wraz z wysokimi dawkami chloru lub ozonu, co w przypadku wód o wysokim zanieczyszczeniu mikrobiologicznym ma duże znaczenie. Filtracja na poziomie 2 mikronów jest barierą dla zanieczyszczeń biologicznych. Złoże redukuje pierwiastki radioaktywne, metale ciężkie w tym żelazo i mangan, związki amonowe.

Actiw Filter Złoże Odżelaziające Odmanganiające Redukcja Amoniaku, Metali Ciężkich, Ulotka ogólna (5,4 MB)

 

złoze_zeolitowe_redukcja_żelaza_redukcja_manganu_redukcja_amoniaku.JPG

W razie pytań: grzegorz@actiw.pl tel. +48 71 321 86 91, +48 883 106 900