Woda, produkt niezbędny do życia. Woda uzdatniana w technologii basenowej.

Czy zamiana piasku filtracyjnego na takie złoże przynosi korzyści jakościowe, odciążenie kosztów serwisu, mniej problemów SUW i obsługującego stację działu technicznego?  Woda używana do bezpiecznego picia powinna być dobrze uzdatniona. Wzorując się na naturze stacje uzdatniania wody popularnie wykorzystują piasek do filtrowania wody.  Jak pozbawić wodę zanieczyszczeń nie tylko dużych fizycznych, widocznych gołym okiem, ale tych niewidocznych, bardziej niebezpiecznych jakim są skażenia biologiczne. Do tego służą małe fabryki uzdatniania wody, skomplikowane stacje z dobrze zaprojektowaną infrastrukturą hydrauliczną. Z pompami, zbiornikami, zaworami, komorami filtracyjnymi etc.  Współczesna nauka, nowe technologie pozwalają na dokładniejsze, szybsze przygotowanie wody dla odbiorcy. Technologie się zmieniają z korzyścią dla ludzi. Dla wodociągów, produkcji przemysłowej, parków rozrywki tzw. aquaparków lub kompleksów basenowych, czy wreszcie pojedynczych basenów, np. szkolnych. Jest sporo pracy edukacyjnej w temacie. Nowe technologie to nowe informacje dla działów technicznych wymienionych placówek publicznych.

WODA jest produktem najczęściej używanym i recyklingowanym. Jest nam niezbędna do życia i towarzyszy nam nieustannie każdego dnia. Jest jej zawsze na świecie tyle samo. Zużyta zawsze wróci. Nawet najbardziej brudna, zostanie oczyszczona. Gleba jest naturalnym filtrem, parowanie, skraplanie i jej opad odbywa się nieustannie. Dzisiejsze technologie pozwalają na oczyszczenie każdej wody. Opady wody w postaci deszczu właściwie zagospodarowane, są niedocenionym bogactwem. Nasi dziadkowie dobrze o tym wiedzieli. Każde gospodarstwo miało zbiorniki na deszczówkę. 

Uzdatnianie_wody_technologie_actiw 2.jpeg

O ile w terenie niezindustrializowanym deszczówkę można używać nie tylko do prania i mycia. Zachowując ostrożność można ją nawet pić. Jednak w terenie uprzemysłowionym kondensacje i opady deszczu mogą być poważnie zanieczyszczone. Wody w każdym regionie, rzece, ujęciach głebinowych są bardzo różne. Do jej uzdatniania potrzebna są stacje specjalnie skonstruowane i zbudowane.  Ważne do konstrukcji takiej stacji są badania wody.

Ostatnio coraz bardziej popularnym złożem filtracyjnym wykorzystywanym w takich stacjach uzdatniania wody, są zeolity. Na świecie i w Polsce pojawiło się ich trochę. Jednak nie każde złoże zeolitowe jest takie samo, choć z nazwy i budowy na takie wygląda. Różnią się wieloma składnikami. Począwszy już od wydobycia (choćby stosunkiem glinu do krzemu) oraz potem procesem produkcyjnym.  Produkcja złoża jest kluczowa w późniejszym wykorzystaniu tego złoża. Miejsce wydobycia jest istotne ze względu na skład jego pierwiastków. Ich stosunek określa już na wstępie przydatność tego zeolitu do konkretnych celów, do czego takie złoże będzie wykorzystane. Proces produkcji a szczególnie temperatury wypiekania mają ogromne znaczenie. Obciążenie biologiczne np. kompleksów basenowych, jakuzzi czy całych aquaparków wymaga stosowania ciągłego dezynfekantów. Popularnie stosuje się do tego utleniacze na bazie chloru. I tu pojawia się problem, bo nie każde złoże zeolitowe przechodzi procesy produkcyjne kwalifikujące je do ciągłego kontaktu z takimi utleniaczami. 

Link  Informacje o różnicach zeolitów do uzdatniania wody.

Filtracja wody odpowiednim złożem np. ACTIW FILTER na poziomie 2-5 mikronów zamiast stosowanego piasku 10-30 mikronów jest bardzo dobrym rozwiązaniem.

Szczegóły z informacjami o unikatowym złozu filtracyjnym, poniżej.

Złoże Actiw Filter zastosowanie w technologii basenowej (6,8 MB)

Bardzo mocne obciążenia biologiczne w kompleksach basenowych powinno być wspierane poza dobrymi złożami odpornymi na utleniacze, właśnie takim wyjątkowo skutecznym dezynfekantem. ACTIW WATER jest preparatem na bazie stabilizowanego naturalnego HOCl. Substancja jest niezwykle skuteczna i jednocześnie nie wymagająca zezwoleń transportowych ADR oraz zaostrzonych przepisów BHP. Dodatkowo na miejscu zaraz po procedurze dezynfekcji można efekt likwidacji zanieczyszczeń biologicznych np. typu Legionella, szybko sprawdzić mobilnym miernikiem i mieć pewność usunięcia zagrożenia z instalacji wody.

Actiw Water do technologii basenowej (1,9 MB)

 

W razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt: grzegorz@actiw.pl tel.+48 71 321 86 91