Zastosowanie technologii elektroimpulsowej Active Impulse Pro w zabezpieczaniu instalacji wodociągowej przed rozwojem biofilmów

Rozległa sieć instalacji wodociągowych to idealne środowisko do rozwoju mikroorganizmów, a co za tym idzie duże niebezpieczeństwo wtórnego zanieczyszczenia wody.

Woda to cudowna substancja, która zapewnia życie wszystkim organizmom żywym, i choć jest tak powszechna często zapominamy, że jej naturalna postać, to nie tylko czyste H2O, ale również całe mnóstwo rozpuszczonych w niej substancji chemicznych i organicznych.

Rozpuszczone w wodzie sole, gazy i zawiesiny pomimo wcześniej prowadzonych procesów filtracji powodują powstawanie wewnątrz rur wodociągowych złogi w postaci twardych osadów mineralnych (głównie CaCO3) i mobilnych mułów. Wytrącone osady to idealne środowisko do rozwoju mikroorganizmów i biofilmów.  Związki mineralne począwszy od wapnia, krzemu, czy tlenków metali, ale również rozpuszczony w wodzie dwutlenek węgla i tlen stanowią bazę dla rozwoju mikroorganizmów w wodzie. Tworzą one symbiotyczne kolonie zbudowane z bifilmów i struktur organicznych, które zapewniają sobie wzajemnie schronienie i pożywienie.
Większość zamieszkujących wewnątrz rur mikroorganizmów jest dla człowieka nieszkodliwych, choć stanowią duży problem technologiczny. Jednakże ich kolonie i struktury to idealne środowisko do rozwoju bardzo niebezpiecznych patogenów chorobotwórczych. 

jak_pozbyc_sie_zanieczyszczen_mikrobiologicznych_z_instalacji_wodociagowych.jpg

Do ważnych kategorii tych organizmów należą bakterie kałowe (np. Escherichia coli, Campylobacter, Legionella spp., Pseudomonas aeruginosa ), wirusy jelitowe (np. adenowirusy , rotawirusy , norowirusy) pasożytnicze pierwotniaki (np. Cryptosporidium parvum). Organizmy te mogą przyczepiać się do istniejących wcześniej biofilmów, gdzie integrują się i przeżywają od kilku dni do tygodni lub nawet dłużej, w zależności od biologii i ekologii organizmu oraz warunków środowiskowych.

Niestety zanieczyszczenia organiczne w tym biofilmy, są silnie przyległe do powierzchni na skutek działania sił adhezyjnych i nie przemieszczają się w wyniku oddziaływań hydrodynamicznych. Dlatego też płukanie sieci wodociągowej jest w tym przypadku bardzo mało skuteczne. Ponadto skuteczność dezynfekcyjna podchlorynu sodu, czy dwutlenku chloru jest w dużej mierze ograniczona i zdecydowanie spada wraz ze wzrostem odległości od źródła dozowania, a w dalszych częściach instalacji praktycznie skuteczność eliminacji biofilmów jest zerowa.

jak_pozbyc_sie_zanieczyszczen_mikrobiologicznych_z_instalacji_wodociagowych_biofilmy_mikroby.jpg

Jak sobie radzić z zanieczyszczeniami organicznymi w instalacji wodociągowej?
Jak ograniczyć ryzyko wtórnej infekcji mikrobiologicznej?
Jak obniżyć całkowitą liczbę JTK (jednostki tworzących kolonie) lub ogólną liczbę mikroorganizmów  w wodzie?


Dlaczego technologia elektroimpulsowa Active Impulse Pro jest tak atrakcyjna?

  • Jest łatwa w montażu
  • Tania w zakupie i eksploatacji
  • Posiada opcję 10 - cio letniej  gwarancji
  • Jest rozwiązaniem ekologicznym
jak_uzyskac_czyste_rurociagi_ochrona_instalacji_wodnej_przed_twardym_kamieniem_w_budynkach_mieszkalnych.jpg

 

Wykorzystanie pola elektromagnetycznego jako niechemicznego urządzenia do uzdatniania wody i oczyszczania instalacji z biofilmów jest stosowane z powodzeniem od wielu lat, a łączna liczba realizacji tylko w Polsce wynosi ponad 5000. Ponieważ  Active Impulse Pro jest rozwiązaniem bardzo skutecznym i stosunkowo tanim i stanowi doskonałą alternatywę dla tradycyjnych metod oczyszczania instalacji wodociągowych, przy czym sam montaż i uruchomienie urządzenia nie wymaga ingerencji w infrastrukturę instalacji wodnej. Active Impulse Pro jest montowane na zewnętrznej stronie rury wytwarzając wewnątrz pole elektromagnetyczne o wysokiej zmiennej częstotliwości.
Zmiana właściwości fizycznych wody wpływa wyraźnie na jej zdolność do tworzenia osadów i usuwania biofilmu. 


Szczególnie dużą skuteczność uzyskuje się przy połączeniu montażu:
Generator Active Impulse Pro z Actiw Water - preparatem do szokowej dezynfekcji wody o wysokiej skuteczności niszczenia biofilmów. 

 Jeżeli jesteś zainteresowany skuteczną metodą ochrony instalacji wodociągowej przed zanieczyszczeniami mikrobiologicznymi skontaktuj się z naszym przedstawicielem lub zadzwoń na kontakt poniżej.

W razie pytań: grzegorz@actiw.pl tel. +48 71 321 86 91, +48 883 106 900