ACTIW WATER Preparat do Dezynfekcji Szokowej w Technologii Basenowej Jacuzzi, Filtry, Technologia

Actiw Water do technologii basenowej (1,9 MB)

Preparat Actiw Water to skuteczny koncentrat o stężeniu 2000 ppm czystego kwasu HOCL do usuwania biofilmów z instalacji wody obiegowej na wannach jacuzzi i wody obiegowej basenowej, gdzie siedliskiem bakterii są filtry basenowe tuż nad ich dennicą. 

ACTIW_WATER _dezynfekcja_basenow.png

Brak możliwości fluidyzacji złóż, które stosuje się do filtracji basenowej powoduje ciągłe problemy z rozwojem dużych ilości bakteriologii w układach filtracji wody.  Problem polega na tym, że bakterie mają największe pole do popisu w basenach o zwiększonej temperaturze wody, gdzie wytwarza im się idealne warunki do rozwoju. Z reguły są to przeważnie jacuzzi i baseny rekreacyjne. Jeżeli utleniacze nie mają możliwości dotrzeć do nich w sposób bezpośredni, to w zblokowanych złożach przy dennicach tworzą się skupiska biofilmów, które namnażają się w milionach jednostek na godzinę. A zatem ważna jest dobrze dobrana technologia mediów filtracyjnych jak i regularne płukanie filtrów w taki sposób, aby złoże było cały czas spulchniane, a przez co środek dezynfekcyjny był doprowadzany do dolnych części masy filtrującej. Przykładem złoża o takich cechach, szybkiej i dokładnej regeneracji dennicy jest ACTIW FILTER. Złoże posiada unikatowe właściwości filtracji.

Dzięki specyficznej budowie krystalicznej posiada zdolności adsorpcyjne i możliwość zatrzymywania na swojej powierzchni zanieczyszczeń mikrobiologicznych. Ponadto posiada zdolność wiązania kationów metali ciężkich i związków amonowych.  Redukuje pierwiastki radioaktywne. Ta charakterystyka złoża pozwala uzyskać konkretne efekty technologiczne:

-molekularne sito biologiczne: zdolność zatrzymywania mikroorganizmów jak bakterie E.coli, pasożyty etc.

-filtrację na poziomie 2-5 mikronów (złoże kwarcowe 10-30 mikronów)

-obniżone opory filtracji o 30% - mniejsze obciążenie energetyczne pomp głębinowych

-zmniejszone czasy regeneracji płukań wstecznych do 50%

-zdolność wiązania kationów metali ciężkich

Złoże Actiw Filter zastosowanie w technologii basenowej (6,8 MB)

W razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt: grzegorz@actiw.pl tel. +48 71 321 86 91

Actiw_Water_uzdatnianie_wody 3.jpeg