Kationit, Anionit Złoża Jonowymienne do Uzdatniania Wody

Współczesne metody uzdatniania wody nie byłyby możliwe bez procesów wymiany jonowej na złożach selektywnych. Począwszy od usuwania z wody twardości wody po metale ciężkie wymiana jonowa to jedna z najważniejszych metod przygotowania wody w szczególności przemysłowej, gdzie zawartość konkretnych jonów w wodzie może być kluczowa dla przeprowadzenia procesu technologicznego. 

Złoża jonitowe należą do bardziej wrażliwych i zarówno dobór odpowiedniego rodzaju jonitu jak i technologie filtracji wstępnej mogą mieć ogromny wpływ na skuteczność wymiany jonowej oraz trwałość złoża w dłuższej eksploatacji.