Złoże odżelaziające odmanganiające Birm

Birm® to powszechnie stosowany ziarnisty materiał filtracyjny do redukcji żelaza i/lub manganu z wody.

Birm® to wydajne i ekonomiczne medium do redukcji rozpuszczonych związki żelaza i manganu z dostaw wody surowej. Może być stosowany w dużych stacjach uzdatniania wody zasilanych grawitacyjnie lub pod ciśnieniem.

Birm® działa jak nierozpuszczalny katalizator, wzmacniając reakcję między rozpuszczonym tlenem (D.O.) a związkami żelaza. W wodach gruntowych rozpuszczone żelazo jest zwykle w stanie wodorowęglanu żelazawego z powodu nadmiaru wolnego dwutlenek węgla i nie jest wówczas filtrowane.
Birm®, działając jako katalizator między tlenem, a rozpuszczalnymi związkami żelaza, wzmaga reakcji utleniania Fe++ do Fe+++ i wytwarza wodorotlenek żelazowy, który wytrąca się i może być łatwo odfiltrowane. Właściwości fizyczne Birm® zapewniają doskonałe medium filtracyjne, które można łatwo czyścić przez płukanie wsteczne w celu usunięcia osadu. Birm® nie jest zużywany podczas redukcji usuwania żelaza i dlatego oferuje ogromną przewagę ekonomiczną nad wieloma innymi metodami odżelaziania wody.

Inne zalety Birm® to długa żywotność materiału przy stosunkowo niewielkich stratach w wyniku ścierania się podczas płukania filtrów, szeroki zakresie temperatur i wyjątkowo wysokiej wydajności usuwania Fe. Wiążą się z tym znikome koszty pracy, ponieważ Birm® nie wymaga chemikaliów do regeneracji, wymagane jest jedynie okresowe płukanie wsteczne ustalone przez specjalistów z branż uzdatniania wody.
Przy stosowaniu Birm® do usuwania żelaza konieczne jest, aby woda:
nie zawierała oleju ani siarkowodoru, materii organicznej nie przekraczała 4-5 ppm, D.O. zawartość równa co najmniej 15% zawartości żelaza przy pH 6,8 lub wyższym.

Jeśli woda wpływająca ma pH poniżej 6,8, przed filtrem Birm® można zastosować neutralizujące dodatki, takie jak Corosex®, kalcyt lub soda kalcynowana, aby podnieść pH. Woda o niskiej zawartości DO. poziom może być wstępnie oczyszczony przez napowietrzanie.

Dodatki chemikaliów do wód wpływających do systemu filtracyjnego, które mają kontakt z mediami Birm®, mogą hamować usuwanie żelaza, manganu lub mogą uszkodzić powierzchnie zewnętrzną złoża Birm®. Chlorowanie znacznie ogranicza aktywność Birm®. Wysokie stężenia związków chloru może się zdezaktywować powłokę katalityczna. Wiadomo, że polifosforany powlekają Birm® i zmniejszają zdolność Birm® do usuwania żelaza lub manganu. Przed dodaniem jakiejkolwiek substancji chemicznej do wody którą chcemy uzdatniać, należy dokładnie przetestować kompatybilność substancji chemicznej z Birm®.

Birm® może być również używany do redukcji manganu z taką samą niezawodnością jak usuwanie żelaza. W tych zastosowaniach uzdatniana woda powinna mieć pH 8,0-9,0, aby uzyskać najlepsze wyniki. Jeśli woda zawiera również żelazo, pH powinno być poniżej 8,5. Warunki wysokiego pH mogą powodować powstawanie żelaza koloidalnego, które:
jest bardzo trudne do odfiltrowania. Wszystkie inne warunki pozostają takie same w przypadku usuwania żelaza.

Wypełnienie filtrów odżelaziających masą katalityczną - Birm

Birm działa jako nierozpuszczalny katalizator uaktywniając reakcję pomiędzy rozpuszczonym w wodzie tlenem a żelazem przeprowadzając żelazo z drugiego na trzeci stopień utlenienia. Ze względu na występujący w wodach głębinowych nadmiar dwutlenku węgla żelazo znajduje się najczęściej w postaci węglanu. Przy zetknięciu się z masą Birm i utlenieniu żelaza powstaje łatwy do odfiltrowania wodorotlenek żelazowy. Stopień usunięcia i żywotności zależą od jakości wody.  Złoże nie wymaga regeneracji a jedynie nadmiaru tlenu rozpuszczonego. Prawidłowo eksploatowany Birm nie traci zdolności katalitycznych, ale na skutek ścierania się złoża podczas jego płukania następuje jego utrata. Dlatego co pewien czas należy sprawdzać jego ilość. Jeżeli masa ta używana będzie do odmanganiania wody należy  zapewnić pH od 8 do 9. Obecność chloru w wodzie obniża aktywność Birmu.

Zalety

Przy stosowaniu właściwych warunków pracy, nie wymaga zakupu chemikaliów.

Nie wymaga regeneracji. Bardzo wysoka sprawność usuwania żelaza. Pomijalny koszt obsługi, tylko okresowo wymaga płukania. Odporny materiał o długim okresie życia w szerokim zakresie temperatur. Waży tylko 744-809 kg/m3. Usuwa mangan, jeżeli pH=8-9.​

Birm_Actiw_złoze odzelaziajace_birm_katalityczne.jpg

Warunki pracy

Zakres pracy pH: powyżej 6,8~9,0

Redukcja żelaza do 5 ppm. 

Zawartość rozpuszczonego tlenu ( DO ) musi być równa co najmniej 15% zawartości żelaza (lub żelaza+manganu).

Wysokość zasypu złoża: 76-90 cm

Szybkość płukania: 

  • regularny BIRM  407-489 l/min m2
  • miałki       BIRM    326-407 l/min m2

Rozszerzalność złoża podczas płukania: 35-50% wys. złoża

Robocza szybkość przepływu: 142 l/min m2 sporadycznie i lub wyżej, gdy lokalne warunki są korzystne.

Woda nie może zawierać oleju, H2S gazowego, a zawartość materii organicznej nie przekracza 4 mg/l.

Właściwości fizyczne

 Regularny BIRMMiałki BIRM
Kolorczarnyczarny
Gęstość769-809 kg/m3760-809 kg/m3
Faktyczny rozmiar0,61 mm0,49 mm
Wsp. jednorodności1,722,4

Ograniczenia:

  • Stężenie wolnego chloru mniejsze niż 0,5 ppm
  • Siarkowodór powinien być usunięte przed kontaktem z Birm®
  • Olej: brak
  • Polifosforany: brak

Pomoc techniczna / zamówienia: 

biuro@actiw.pl

Osoba zajmująca się doborem złóż dla stacji gminnych kontakt: +48601724015

Osoba obsługująca dostawy złóż dla klienta indywidualnego kontakt +48535202101