Złoże Odżelaziające Odmanganiające Redukcja Amoniaku Actiw Filter

 

Actiw Filter Złoże Odżelaziające Odmanganiające Redukcja Amoniaku, Metali Ciężkich, Ulotka ogólna (5,4 MB)


ACTIW FILTER - Naturalne złoże filtracyjne to doskonała alternatywa dla tradycyjnych metod filtracji wody dla celów publicznych, które wychodzą na przeciw obecnym wymaganiom technicznym i środowiskowym.

ACTIW FILTER zapewnia bardzo wysoką wydajność w szerokim zakresie pracy zależnie od lokalnych potrzeb i zanieczyszczeń zawartych w wodzie.

Naturalne_zloza_filtracyjne_do_wody_pitnej_odzelaziania_odmanganiania_actiw_wroclaw.jpeg

W większości projektów systemy uzdatniania wody w wodociągach publicznych oparte są na materiale filtracyjnym w postani piasków kwarcowych o różnej wielkości uziarnienia, czasami wsparte złożem katalitycznym lub antracytowym.

Proces filtracji odbywa się przez usitowienie przestrzeni między pojedynczymi ziarnami piasku, które stanowią barierę filtracyjną dla zanieczyszczeń zawartych w wodzie.

zloze_do_usuwania_metali_ciezkich_z_wody.png

W przypadku złóż piaskowych zdolność zatrzymywania zanieczyszczeń wynosi tylko 10-30 mikronów - dla wpracowanych złóż przyjmuje się około 20 mikronów. 
Przy jednoczesnym dużym oporze hydrostatycznym i małej powierzchni aktywnej samego kwarcu. Piasek nie stanowi bariery dla mikroorganizmów i pasożytów.

W tym przypadku złoże ACTIW FILTER posiada wielokrotnie wyższą skuteczność filtracji przy znacznie niższym oporze hydrostatycznym i o wiele większej powierzchni aktywnej.

 

Dzięki specyficznej budowie krystalicznej posiada zdolności adsorpcyjne i możliwość zatrzymywania na swojej powierzchni zanieczyszczeń mikrobiologicznych. 

Na fotografii unikatowe złoże filtracyjne ACTIW FILTER

Actiw_filter_złoże_usuwa_żelazo.JPG

 

Ponadto ACTIW FILTER posiada zdolność wiązania kationów metali ciężkich i związków amonowych. Złoże redukuje żelazo, mangan jak i pierwiastki radioaktywne.

Ta charakterystyka złoża pozwala uzyskać konkretne efekty technologiczne:

Odzelazianie_wody_na_zlozu_actiw_filter.jpg

 

  • filtrację na poziomie 2 mikronów
  • obniżone opory filtracji o 30% - mniejsze obciążenie energetyczne pomp głębinowych
  • zmniejszone czasy regeneracji - płukań wstecznych do 50%
  • zdolność wiązania kationów metali ciężkich
  • molekularne sito biologiczne - zdolność zatrzymywania mikroorganizmów jak bakterie E.coli i pasożyty

 

W dłuższym okresie użytkowania tego innowacyjnego złoża filtrującego, przekłada się to na duże oszczędności wody i energii, przy jednoczesnym dokładniejszym regenerowaniu tego medium filtracyjnego. 

 

ACTIW FILTER (ACTIVE FILTER) jest w pełni odporny na działanie utleniaczy, więc może być stosowany wraz z wysokimi dawkami chloru lub ozonu, co w przypadku wód o wysokim zanieczyszczeniu mikrobiologicznym ma bardzo duże znaczenie. ACTIW FILTER można z łatwością zastosować w miejsce złóż piaskowych bez wprowadzania zmian technologicznych. Jedynie co należy zrobić to wydłużyć okresy między płukaniami lub skrócić czasy płukań (stosowanie tego złoża generuje oszczędności)

 

zloze_odzelaziajace_odmanganiajace_redukujace_amoniak_metale_ciezkie_producent_actiw_tecnologii_filtracji_metali_ciezkich .png

 

       

 

 

Zapytaj o cenę i dostępność

grzegorz@actiw.pl tel. +48 71 321 86 91, +48 883 106 900

e-mail: biuro@actiw.pl

tel. +48 601 724 015

Sprawy techniczne doboru złoża Actiw Filter, grzybków filtracyjnych dennicowych lub gwiazd  cezary@actiw.pl  tel. +48 666 606  203

 

 

 

złoże_odżelaziające_odmanganiające_redukcja_żelaza_amoniaku_manganu_actiw_filter_.jpeg

Złoże jest dostępne w różnych granulacjach. Może być stosowane w całości do zasypu filtrów wodociągów, przemysłowych SUW, czy basenowych stacji uzdatniania wody.

 

Złoże ACTIW FILTER z barierą mikrobiologiczną jest bardzo dobrą alternatywą dla złóż piaskowo-kwarcowych. 

ACTIW FILTER (ACTIVE FILTER) jest złożem filtracyjnym odpornym na działanie utleniaczy, może być stosowany wraz z wysokimi dawkami chloru lub ozonu, co w przypadku wód o wysokim zanieczyszczeniu mikrobiologicznym ma bardzo duże znaczenie. Filtracja na poziomie 2 mikronów jest barierą dla zanieczyszczeń biologicznych. Unikatowość tego złoża daje możliwość zatrzymywania pierwiastków radioaktywnych, metali ciężkich, związków amonowych. Mniejsza masa nasypowa złoża ACTIW pozwala na szybsze płukanie wsteczne w tzw. fluidyzacji co oprócz zalety jak szybkość płukania pozwala na bardzo dokładne regenerowanie dennicy filtra. W złożach kwarcowych jest taka regeneracja często niedokładna, wymaga więcej energii, więcej wody. ACTIW FILTER oszczędza wodę i energię, jednocześnie regeneruje dokładnej. Opory filtracyjne są obniżone o 30%, czasy regeneracji aż o 50%. Molekularne sito biologiczne, czyli zdolność zatrzymywania mikroorganizmów jak bakterie E.coli i pasożyty jest bardzo istotnym wyróżnikiem tego złoża. Klarowność wody po filtracji tym złożem jest wizualnym dowodem jego unikatowości.

Konkretne efekty w technologii filtracyjnej:  ->Płukanie szybsze, dokładniejsze, fluidyzacja bardzo dokładnie regeneruje dennicę. ->Filtracja na poziomie 2 μm  ->Obniżone opory filtracji o 30%  ->Mniejsze obciążenie energetyczne pomp głębinowych. ->Zmniejszone czasy regeneracji płukań wstecznych aż do 50%  ->Zdolność wiązania kationów metali ciężkich, związków amonowych, pierwiastków radioaktywnych  ->Molekularne sito biologiczne  ->Zdolność zatrzymywania mikroorganizmów jak bakterie E.coli i pasożyty. ->Bez stosowania koagulantów.

Na fotografii unikatowe złoże filtracyjne ACTIW FILTER

zloże_redukuje_żelazo_amoniak_mangan_metale_ciężkie_zatrzymuje_zanieczyszczenia_biologiczne_actiw_filter.jpeg

Zeolity są sporą grupą minerałów glinokrzemianowych o różnym składzie chemicznym, właściwościach oraz różnym stosunku wymienionych pierwiastków: glinu i krzemu. Grupę tę w 1756 roku sklasyfikował szwedzki mineralog Axel Frederic Crondstedt. Z greckiego zein = gotować, dzeo = wrzeć oraz lithos = kamień (skała) co składa się na „wrząca skała” nawiązując do cechy tej grupy: pod wpływem wysokiej temperatury zawarta w nich woda „wrze i pieni się" pokrywając się pęcherzykami. Owe pęcherzyki są efektem wydobywającej się z zeolitów wody. Dostępne na rynku złoża do filtrów uzdatniania wody, na pierwszy rzut oka, niczym się nie różnią. W budowie również. Gotowe produkty filtracyjne występujące jako zeolity, pod różnymi markami, z różnych krajów, czy nawet kontynentów, wyglądają podobnie. Szczegóły produkcji poszczególnych złóż filtracyjnych są kluczowe w zależności do czego są wykorzystywane. Można nawet rzec: arcyważne. Przy doborze złóż filtracyjnych podstawową cechą do rozróżnienia poszczególnych zeolitów (heulandytklinoptilolit) wielu marek jest ich masa nasypowa. Masa nasypowa jest wstępnym kluczem doboru, ponieważ np. ACTIW FILTER jest produktem wytworzonym „wygrzanym, wypieczonym” w ok. 480 st C, co właśnie przekłada się na jego mniejszą od innych masę nasypową: 0,9 kg na litr. Masa nasypowa, to wstępny wyróżnik wśród zeolitów. Pociąga on za sobą ważne aspekty i wynikające z tego unikatowe właściwości złoża filtracyjnego jakim jest ACTIW FILTER. Woda w tym złożu filtracyjnym podczas procesu produkcji, została bardzo dobrze usunięta. Wysoka temperatura utwardzania/parowania mogła zaistnieć z powodu większej wytrzymałości tego złoża na wysokie temperatury do ok.700 st C. Inne zeolity określane tak samo jako heulandyty, klinoptilolity mają już inną wyższą masę nasypową na litr:1,15-1,55 kg. Pokazuje to, że chociaż też są zeolitami ich wytrzymałość na wysokie temperatury jest znacznie niższa, np. do ok. 300 lub 400 st.C. Co z tego wynika?  Większa temperatura produkcji złoża filtracyjnego klinoptylolitowego powoduje jego większą wytrzymałość jak i to, że woda została wyparta dokładnie, „wyparowana" z niego bardziej, niż z tych o cięższej masie nasypowej, czyli wygrzanej w znacznie mniejszych temperaturach, rzec można bardziej osuszona niż spieczona np w ok.120 st.C.  Na tym różnice się nie kończą. Niskie temperatury wygrzewania, spiekania heulandytu powoduje wyparowanie tylko wody powierzchniowej. Stąd też wspomniane większe masy nasypowe różnych złóż filtrujących. Zakładając np. różnice pomiędzy ACTIW FILTER (0,9 kg na litr) a innym złożem mającym masę nasypową np. 1,2 kg na litr daje różnice porowatości o 25% większą ACTIW FILTER. Przekłada się to na jego powierzchnię 60m2/gram. Większa wytrzymałość tego złoża do 700 st C w porównaniu do wytrzymałości innych złóż np. tylko do ok. 400 st C jest tą szczególną różnicą, która potem przekłada się na odporność złoża ACTIW FILTER na chlor (np. stosowany w wodociągach i basenach) i brak tej odporności u niektórych zeolitowych złóż filtracyjnych. Na zasypanie komory filtra złożem ACTIW FILTER masa zasypu będzie mniejsza od tych cięższych zeolitów. Przekłada się to nie tylko na cenę, ale jest sygnałem, aby nie dawać innych różnych złóż do systemu filtrów. Spowodować to może komplikacje w systemach hydraulicznych SUW, wynikające z różnych prędkości przepływów w poszczególnych komorach filtrów. ACTIW FILTER dobierany indywidualnie przez naszych technologów ma kolejne unikatowe właściwości, jakim jest większa prędkość filtracyjna. 

Firma ACTIW działa kompleksowo, doradza (technologowie z 30 letnim doświadczeniem w branży wodziarskiej) i realizuje np. projekty wymian złoża filtrującego oraz wymiany dysz, grzybków filtrujących.