Złoże Odżelaziające Odmanganiające Redukcja Amoniaku Actiw Filter

 

Actiw Filter Złoże Odżelaziające Odmanganiające Redukcja Amoniaku, Metali Ciężkich, Ulotka ogólna (5,4 MB)


ACTIW FILTER - Naturalne złoże filtracyjne to doskonała alternatywa dla tradycyjnych metod filtracji wody dla celów publicznych, które wychodzą na przeciw obecnym wymaganiom technicznym i środowiskowym.

ACTIW Filter zapewnia bardzo wysoką wydajność w szerokim zakresie pracy zależnie od lokalnych potrzeb i zanieczyszczeń zawartych w wodzie.

Naturalne_zloza_filtracyjne_do_wody_pitnej_odzelaziania_odmanganiania_actiw_wroclaw.jpeg

W większości projektów systemy uzdatniania wody w wodociągach publicznych oparte są na materiale filtracyjnym w postani piasków kwarcowych o różnej wielkości uziarnienia, czasami wsparte złożem katalitycznym lub antracytowym.

Proces filtracji odbywa się przez usitowienie przestrzeni między pojedynczymi ziarnami piasku, które stanowią barierę filtracyjną dla zanieczyszczeń zawartych w wodzie.

zloze_do_usuwania_metali_ciezkich_z_wody.png

W przypadku złóż piaskowych zdolność zatrzymywania zanieczyszczeń wynosi tylko 10-30 mikronów - dla wpracowanych złóż przyjmuje się około 20 mikronów. 
Przy jednoczesnym dużym oporze hydrostatycznym i małej powierzchni aktywnej samego kwarcu. Piasek nie stanowi bariery dla mikroorganizmów i pasożytów

W tym przypadku złoże ACTIW Filter posiada wielokrotnie wyższą skuteczność filtracji przy znacznie niższym oporze hydrostatycznym i o wiele większej powierzchni aktywnej.

 

Dzięki specyficznej budowie krystalicznej posiada zdolności adsorpcyjne i możliwość zatrzymywania na swojej powierzchni zanieczyszczeń mikrobiologicznych. 

 

Ponadto posiada zdolność wiązania kationów metali ciężkich i związków amonowych. Ta charakterystyka złoża pozwala uzyskać konkretne efekty technologiczne:

Odzelazianie_wody_na_zlozu_actiw_filter.jpg

 

  • filtrację na poziomie 2 mikron
  • obniżone opory filtracji o 30% - mniejsze obciążenie energetyczne pomp głębinowych
  • zmniejszone czasy regeneracji - płukań wstecznych do 50%
  • zdolność wiązania kationów metali ciężkich
  • molekularne sito biologiczne - zdolność zatrzymywania mikroorganizmów jak bakterie E.coli i pasożyty
 

ACTIW FILTER (ACTIVE FILTER) jest w pełni odporny na działanie utleniaczy, więc może być stosowany wraz z wysokimi dawkami chloru lub ozonu, co w przypadku wód o wysokim zanieczyszczeniu mikrobiologicznym ma bardzo duże znaczenie. ACTIW FILTER można z łatwością zastosować w miejsce złóż piaskowych bez wprowadzania zmian technologicznych. Jedyny co należy zrobić to wydłużyć okresy między płukaniami lub skrócić czasy płukań.

 

zloze_odzelaziajace_odmanganiajace_redukujace_amoniak_metale_ciezkie_producent_actiw_tecnologii_filtracji_metali_ciezkich .png

 

       

 

 

Zapytaj o cenę i dostępność

e-mail: biuro@actiw.pl

tel. +48 601 724 015

Sprawy techniczne doboru złoża Actiw Filter,  grzybków filtracyjnych dennicowych lub gwiazd 

cezary@actiw.pl 

tel. +48 666 606  203