Legionella - Zagrożenia w Obiektach Opieki Zdrowotnej, Skuteczne Usuwanie Legionelli- Gwarancja Skuteczności!

Publiczne bezpieczeństwo mikrobiologiczne jest bardzo ważną częścią zaufania społecznego.

Każdy z nas okresowo korzysta z usług zarówno służby zdrowia, jak i rekreacyjno - rozrywkowych obiektów w których jednym z czynników kontaktu bezpośredniego jest woda.

Przeprowadzane cyklicznie badania wody w tych obszarach potwierdzają przypadki występowania chorobowych patogenów, jak Staphylococcus, Streptococcus, Cryptosporidium, , Listeria, Giardia Lambdia, E. coli i oczywiście Legionella. 
 

Legionella to gram - ujemna pałeczka, która przedostaje się do organizmu ludzkiego drogą wziewną wywołując choroby górnych dróg oddechowych. 

dezynfekcja_sieci_najleszy_srodek_do_dezynfekcji_legionelli_actiw_legionella_wroclaw_poznan_szpitale.png

Infekcja może przebiegać z różnym nasileniem, od bezobjawowych, przez stany grypopodobne po ostre zapalenie płuc określane jako Choroba Legionistów.

Legionella występuje w różnych genotypach wywołując odmienne objawy chorobowe. Jedną z bardziej powszechnych jest tzw. Gorączka Pontiac, która podobnie jak w grypie powoduje dolegliwe bóle mięśni i głowy, ogólne uczucie zmęczenia po krwawienia i biegunki. Do bardziej zjadliwych należy Legionella pneumophilla powodując nawet zgony.

Bardzo często najwyższe poziomy skażenia mikrobiologicznego można zaobserwować w instalacjach wody ciepłej i stojącej. To właśnie w takich miejscach występują najbardziej sprzyjające warunki do rozwoju patogenów. 

Najbardziej rozpowszechnionym mikroorganizmem w wodach ciepłych jest Legionella,  stąd szczególny nacisk w ostatnim czasie na monitoring i działania profilaktyczne w zakresie ochrony przed nadmiernym rozwojem kultur bakteryjnych.

W przypadku Legionelli migracja następuje wzdłuż infrastruktury wodnej i co bardzo istotne może mieć charakter migracji wstecznej, gdzie niewielkie kolonie zawarte w strzępach biofilmu w stanie uśpienia przemieszczają się wewnątrz instalacji wodnej, nawet w obecności chlorowanej wody. W momencie uzyskania sprzyjających warunków potrafią się bardzo szybko rozmnażać prowadząc do gwałtownego wzrostu patogenów. 

Legionella to bakterie występujące głównie w formie biofilmów, a najlepsze warunki do rozwoju uzyskują w temperaturze od 30 -45oC. Legionella w biofilmie potrafi spowolnić metabolizm w obecności środków biobójczych. Legionella jest pasożytem wewnątrzkomórkowym, a jedną z form rozmnażania jest zagnieżdżanie w obcych organizmach np ameby, gdzie po tysiąckrotnym wzroście organizm nosiciela pęka i uwalnia do środowiska nawet kilka milionów  bakterii. 

W związku z tym, że Legionella występuje głównie w biofilmach, a większość środków dezynfekujących ma ograniczone działanie w zakresie dyspersji (przemieszczania osadów), często po przeprowadzeniu dezynfekcji nagle wzrasta ogólna ilość mikroorganizmów. 
 

Najbardziej narażoną na zakażenie grupą społeczną są w szczególności osoby o obniżonej odporności lub osoby starsze. Z tej też przyczyny na całym obszarze związanym z ochroną zdrowia, rehabilitacją, ale też rekreacją i wypoczynkiem spoczywa odpowiedzialność zapewnienia bezpieczeństwa mikrobiologicznego.

Legionella_Zagrozenia_w_Obiektach_Opieki_Zdrowotnej_Skuteczne_Usuwanie_Legionelli.JPG

Główne strefy, które należy brać pod uwagę to systemy dystrybucji wody ciepłej użytkowej, baseny lecznicze i rehabilitacyjne, różnego rodzaju rozrywki wodne w postaci jakuzzi, fontann, kaskad wodnych itp. Jak wspomniano powyżej Legionella będzie się rozwijać wszędzie, gdzie mamy podgrzaną wodę i miejsca zastojowe, jak zbiorniki, ślepa instalacja, wanny przelewowe lub odstojniki.

Jak usunąć Legionellę z instalacji?

Ponieważ Legionella występuje głównie w formie biofilmów zagnieżdżonych w osadach mineralnych (kamień wapniowy) lub „martwych strefach” do pełnej skuteczności konieczne jest usunięcie z instalacji zanieczyszczeń i właściwe przeprowadzony proces dezynfekcji.

Oczyszczanie instalacji może odbywać się za pomocą technologii elektroimpulsowej, która zapewnia wysoką skuteczność, przy niskich nakładach finansowych i niemalże zerowej emisji węglowej. Szczegółowe informacje dotyczące działania Generatorów Actiw Impuls Pro przedstawiamy w poniższym linku:

Generator impulsowy serii IMPULS ACTIW PRO (3,5 MB)

Oczyszczanie instalacji cieplej wody z kamienia , osadów mineralnych i biologicznych za pomocą technologii Actiw Impuls Pro 

Kolejnym krokiem w celu usunięcia z instalacji Legionelli jest prawidłowo przeprowadzony proces dezynfekcji „wypalania instalacji”. Zarówno procedura jak i stosowane środki dezynfekcyjne muszą zapewnić skuteczność wobec biofilmów, dlatego substancje takie jak podchloryn sodu, chloran sodu, nadtlenek wodoru, czy kwas octowy będą mało skuteczne w walce z Legionellą i często po chwili redukcji mikroorganizmy wracają, nierzadko ze zdwojoną siłą.

Jednym z bardzo skutecznych preparatów do dezynfekcji wody pitnej i ciepłej użytkowej jest  Actiw Water -  czysty kwas podchlorawy HOCl. Kwas podchlorawy wykazuje właściwości usuwania biofilmów oraz zdolność penetracji osadów biologicznych. Actiw Water zapewnia duże bezpieczeństwo stosowania, bez ryzyka korozji jak w przypadku dwutlenku chloru ClO2 i nie wymaga szczególnych warunków transportu, czy przechowywania.

dezynfekcja_sieci_najleszy_srodek_do_dezynfekcji_legionelli_actiw_legionella_wroclaw_poznan.jpg

Actiw Water należy dozować szokowo w specjalnej procedurze lub stale w niewielkiej dawcę zależnie od potrzeb. Więcej  w poniższym linku: 

Acitw Water Naturalny Biodegradowalny Środek do Dezynfekcji Wody Pitnej (8,1 MB)

Actiw Water najlepiej stosować w połączeniu z Generatorem Elektroimpulsowym Actiw Impuls Pro, dzięki czemu uzyskujemy pełne spektrum działania zarówno wobec mikroorganizmów jak i środowiska w którym najczęściej występują. Podejście kompleksowe zapewnia skuteczność niespotykaną w przypadku innych technologii dostępnych na rynku.

 

Referencja Actiw Water Szpital Biskupiec (370,6 kB)

 

Zapytaj o możliwości rozwiązania pozbycia się Legionelli  w Twoim obiekcie

W razie pytań: grzegorz@actiw.pl tel. +48 71 321 86 91, +48 883 106 900