Utrzymanie w czystości instalacji wodnej w Wodociągach Gminnych, szpitalach, internatach, sanatoriach, DPS-ach, osiedlach

Jak zadbać o instalację wodną aby była wolna od skażeń chorobotwórczych i kamienia kotłowego?

Przyczyną w wyniku której kamień odkłada się na rurach jest twardość wody, czyli zawartość w wodzie rozpuszczonych węglanów wapnia Ca(HCO3)2. Osady takie to popularnie nazywany kamień wodny, wapniowy, kotłowy. Rozpuszczone sole węglanu wapnia przy podwyższonej temperaturze rozpoczynają proces wytrącenia zarodków kryształów. Konsekwencją tego jest powstawanie coraz większych złogów na wewnętrznej powierzchni rur i armatury. Najbardziej narażone na powstanie kamienia, są instalacje, urządzenia i wszystkie technologie biorące udział w wymianie ciepła. Wody w Polsce wykazują generalnie wysoką twardość i problem z kamieniem w instalacjach jest powszechny. Wpływa to na pogorszenie warunków eksploatacyjnych oraz znacznie zwiększa koszty.

Impuls_pro_mi_do_odkamieniania_twardej_wody 2.jpg

Powszechnie stosowane technologie raczej nie spełniają oczekiwań ponieważ są stosunkowo drogie w zakupie, eksploatacji, mało skuteczne (jak czyszczenie chemiczne, które na krótko likwidują problem). Znany model zmiękczania wody w urządzeniach przepływowych „zmiękczacze jonitowe” wymaga do procesu regeneracji używanie soli tabletkowej. Nie jest to metoda ekologiczna. Przy większych rozbiorach wody technologia zmiękczania jest nieuzasadniona ekonomicznie. Woda musi spełniać wymogi rozporządzenia dla wody pitnej i powinna zawierać określoną twardość wody. Dysponujemy technologią, która zawiera niezbędną skuteczność wobec twardości wody i jednocześnie stanowi doskonałą alternatywę ekonomiczną i ekologiczną.

Technologia ACTIW IMPULS PRO

Świat nauki i techniki analizuje i wdraża technologie oparte na działaniu pól magnetycznych. Często nie zdajemy sobie sprawy, że większość otaczających nas dziś przedmiotów w codziennym użytku bazują głównie na emisji pól elektromagnetycznych. Od prostych silników elektrycznych, przez mikrofalówki i kuchenki indukcyjne, telefony komórkowe, po skomplikowane, zaawansowane akceleratory cząstek. Pola elektromagnetyczne mają różne działanie uzależnione od zastosowanych rozwiązań technologicznych. W technologii ACTIW IMPULS PRO oddziaływanie pól „rozbija” cząsteczki wodorowęglanu wapnia na obojętny węglan wapnia i tworzy tzw. monokryształy niezdolne do budowy złożonych struktur mineralnych. Efektem jest, że woda przepływająca przez urządzenie ACTIW pomimo twardości wody nie tworzy osadów w formie kamienia, a już istniejące złogi zostają powoli rozpuszczone. Monokrystalizacja węglanu wapnia zapewnia generatorowi impulsowemu ACTIW bardzo dużą skuteczność w ochronie oraz oczyszczaniu sieci wodociągowych, przemysłowych, instalacjach wody ciepłej użytkowej itp. W Polsce pracuje już kilkanaście tysięcy urządzeń począwszy od zabezpieczania wodociągów miast, przez niewielkie gminy, zakłady przemysłowe, szpitale, hotele, baseny, po indywidualne mieszkania i domy jednorodzinne.

Bardzo ważną funkcją działania Generatorów Actiw Impuls Pro jest bieżące usuwanie biofilmu z instalacji wodnych, co ogranicza możliwości rozwoju skażeń biologicznych w środowisku wodnym. Technologia impulsowa ACTIW PRO w połączeniu ze stosowaniem preparatu ACTIW WATER zapewnia najwyższą skuteczność w usuwaniu z wody biofilmów i kolonii mikroorganicznych w tym opornych na działanie tradycyjnych metod, jak cryptosporydy, pseudomaonas, legionella, listeria itp. 

Unikatowość ACTIW WATER 

Actiw Water jest wodnym roztworem czystego kwasu podchlorawego HOCl o stężeniu 2000 ppm.

Acitw Water Naturalny Biodegradowalny Środek do Dezynfekcji Wody Pitnej (8,1 MB)

Kwas podchlorawy to jedna z najsilniejszych naturalnych substancji występujących w naturze o bardzo silnym działaniu biobójczym. Choć jest związkiem chlorowym w przeciwieństwie do podchlorynów, chloranów, dwutlenku chloru, czy chloru gazowego jest bezpieczny dla ludzi, zwierząt, roślin i nieagresywny dla instalacji wodnej. 

Actiw_water_dezynfekcja 2.jpg

HOCl występuje w organizmach kręgowców, jako czynnik dezaktywujący patogeny chorobotwórcze atakujące komórki w drodze fagocytozy. Actiw Water można stosować do dezynfekcji, zwalczania zarówno Legionelli jak i innych opornych patogenów tworzących biofilmy.  Kwas podchlorawy jest obojętny dlatego nie jest odpychany przez biofilm i wnika do jego wewnętrznych struktur. Uszkadza bezpośrednio mitochondria w komórkach organizmów patogennych. ACTIW WATER w przeciwieństwie do innych związków chlorowych ma stosunkowo neutralne pH, co ma szczególne znaczenie dla skuteczności działania biobójczego. Chlor w roztworze wodnym zależnie od pH przechodzi w formę kwasu podchlorawego lub podchlorynowego.  Jon podchlorynowy jest bardzo słabym dezynfektantem (około 100 krotnie słabszym od HOCl) i jest dominujący w przypadku stosowania podchlorynu sodu, stąd tak niska jego skuteczność wobec Legionelli.

Połączenie technologii ACTIW IMPULS PRO + ACTIW WATER

Opisany system zabezpieczenia instalacji wodnej przed zagrożeniem mikrobiologicznym składa się z Generatora ACTIW IMPULS PRO i systemu dozowania ACTIW WATER. Działanie tych dwóch elementów zapewnia pełną skuteczność.  W jednej technologii oczyszczamy instalację ze związków mineralnych i organicznych blokując tworzenie nowych złogów. Jest to rozwiązanie unikatowe, niespotykane w innych oferowanych technologiach ochrony mikrobiologicznej instalacji wodnych. Połączenie rozwiązań można stosować w wielu obszarach począwszy od instalacji wody pitnej, wody ciepłej użytkowej, przemysłowych układów nawilżania, instalacji pojenia zwierząt i nawadniania w rolnictwie. 

zmiekczanie_wody_twardej_zabezpieczenie_cieplej_wody_uzytkowej_twarda_woda_urzadzenie_do_twardej_wody_zabezpieczenie_actiw.jpeg

Zastosowanie: 

  • Usuwanie związków mineralnych z powietrzni rur, zbiorników, wymienników ciepła, armatury itp.
  • Likwidacja biofilmów, szlamu i złogów organicznych zatykających rurociągi
  • Eliminacja sprzyjającego środowiska dla rozwoju i kolonizacji mikroorganicznej w tym Legionelli
  • Dezynfekcja wody ze niezwykłą skutecznością usuwania biofilmów

Korzyści:

  • Prosty, bezinwazyjny montaż
  • Brak ścieków w postaci wód popłucznych i solanek
  • Minimalny pobór prądu
  • Kompleksowe oddziaływanie w zakresie ochrony mikrobiologicznej
  • Obniżenie zużycia energii w przypadku wymienników ciepła podgrzewaczy itp.
  • Pomiar skuteczności dezynfekcji po zakończeniu procedury in situ

Często pomijanym w kontekście dezynfekcji instalacji dystrybucji wody, jest kamień kotłowy. Kalcyt osadza się w rurach i jest bardzo sprzyjającym siedliskiem dla skażeń chorobotwórczych. Porowata struktura kamienia wodnego jest bardzo przyjazna dla kolonizacji bakterii. Na fotografii przecięta rura wodna pokazująca twardy osad z wody.

usuwanie_kamienia_z_twardej_wody_actiw_fizyczne_impulsowe_.jpeg

Co to jest biofilm. Biofilm inaczej membrana, błona biologiczna, skupisko drobnoustrojów powstające na granicy ciało stałe-ciecz, ciecz-gaz czy ciecz-ciecz. Zdolność do tworzenia biofilmu mają różne mikroorganizmy w tym drobnoustroje chorobotwórcze. Obok bakterii - także grzyby, glony czy pierwotniaki wchodzą w skład biofilmu: wielokomórkowej struktury otoczonej warstwą śluzu. Negatywne działanie biofilmu jest też powodem poważnych strat w gospodarce i rozprzestrzeniania się skażeń chorobotwórczych. Zasiedlanie przez biofilm sieci wodociągowej jest zagrożeniem dla konsumentów wody i wzmaga korozję mikrobiologiczną. Okazuje się, że błona biologiczna z mikroorganizmami jest odporna na działanie temperatury oraz środków stosowanych popularnie do dezynfekcji. Ich odporność bierze się z możliwości wewnętrznej komunikacji białkowej oraz związanej z tymi informacjami hibernacji. W przemyśle spożywczym jest to szczególnie groźne.

Mechanizmy odporności biofilmu. Komórki mikroorganizmów zgromadzone w biofilmie są bardziej odporne na działanie czynników zewnętrznych od tych w postaci planktonu. Odporność ta wynika ze specyficznej struktury biofilmu. Komórki biofilmu są otoczone lepkim polimerem (EPS), który ogranicza dyfuzję groźnych dla struktury substancji oraz wysychaniem. W miarę dojrzewania biofilmu, następuje większy udział składników polisacharydowych w otoczce, zwiększając liczbę wolnych grup funkcyjnych co wiąże się ze wzrostem odporności mikroorganizmów. Odporność wynika z warunków życia wewnątrz biofilmu. Mniejsza zawartość tlenu, a w głębszych warstwach biofilmu nawet warunki beztlenowe. Część komórek przechodzi w stan anabiozy i metabolizm i namnażanie wewnątrz struktury biofilmu są zwolnione. Niektóre środki przeciwbakteryjne działają wyłącznie na komórki aktywne metabolicznie, przejście w fazę stacjonarną komórek w wewnętrznej strefie biofilmu jest związane ze zmniejszeniem ich wrażliwości na te substancje dezynfekujące. W dojrzałym biofilmie uruchamiane są także geny odpowiedzialne za syntezę enzymów rozkładających wolno dyfundujące substancje przeciwbakteryjne. Zagrożenia chorobowe spowodowane bakteriami, to znane wszystkim Legionelloza. Korozja biologiczna natomiast jest przyczyną niszczenia instalacji oraz niekontrolowanego zwiększonego stężenia metali rozpuszczonych w wodzie, co jest bezpośrednim zagrożeniem dla osób pijących wodę.

Wspomniana odporność biofilmu sprawia, że większość metod dezynfekcji instalacji wody jest nieskuteczna. Czasem zmniejsza zagrożenie, częściej usypia nie tylko bakterie ale i dział techniczny placówki. Do następnych badań wody.

Dwie metody aby SKUTECZNIE USUNĄĆ z instalacji zagrożenie chorobotwórcze oraz jednocześnie twardy dewastujący rury kamień kotłowy, nie niszcząc instalacji wodnej przez częste przegrzewy oraz wysokie stężenia chemii podchlorynu sodu i dwutlenku chloru (najpopularniejsze metody dezynfekcji instalacji dystrybucji wody)

>DWA SKUTECZNE SPOSOBY NA DWA PROBLEMY W INSTALACJI WODNEJ <

1. Usuwania bakterii.

2. Usuwania kamienia kotłowego (wraz z zagrożeniem zanieczyszczeń biologicznych, potencjalnych skażeń chorobotwórczych)

Dlaczego metody dezynfekcji ACTIW WATER/LEGIONELLA na bazie HOCl oraz impulsami elektromagnetycznymi ACTIW IMPULS PRO poniżej przedstawione są skuteczne w przeciwieństwie do popularnie stosowanych? Działają w dwóch skutecznych krokach.

1. Metoda szybkiej dezynfekcji tzw. wypalenia. Udostępniamy procedurę i narzędzia.

Również do samodzielnego wykonania dezynfekcji. Mobilny miernik ACTIW SD 60 w połączeniu z ACTIW WATER/LEGIONELLA pozwala na monitoring procedury i potwierdzenie usunięcia zagrożenia już w trakcie dezynfekcji. Skuteczne i szybkie (kilka godzin w zależności od wielkości instalacji wodnej oraz wartości skażenia) bezinwazyjne dla instalacji. Bez ADR, bezpieczne dla ludzi i zwierząt.

2. Metoda usuwania kamienia kotłowego za pomocą generatora ACTIW IMPULS PRO (ACTIVE IMPULS PRO).  Kamień kotłowy w rurach wodnych jest przyjazną, porowatą bazą dla rozwoju biofilmu. Generator impulsowy ACTIW PRO skutecznie usuwa kalcyt. Profilaktycznie zabezpiecza tym sposobem możliwości do zaczepienia i rozwoju biofilmu i związanych z tym zanieczyszczeń biologicznych. 

Generator impulsowy serii IMPULS ACTIW PRO (3,5 MB)
zmiekczanie_wody_twardej_zabezpieczenie_cieplej_wody_uzytkowej_actiw 2.jpeg

Metoda utrzymująca: dozowanie ACTIW WATER 2000 ppm za pomocą pompy z lancami: ssącą oraz dozującą tzw. dawkami utrzymującymi. Sposób ten po usun

ięciu porowatych osadów z twardej wody z wewnętrznej powierzchni rur jest postawieniem kropki nad „i” w skutecznej dezynfekcji systemu dystrybucji wody. Ciągłe działanie generatora ACTIW IMPULS PRO (niskie koszty prądu ok.50-300 zł rocznie w zależności od średnicy rury) rozpuszcza zastany kamień wodny a następnie po oczyszczeniu rur wodnych utrzymuje skutecznie instalacje wolną od osadów wodorowęglanu wapnia. Brak osadów z porowatego kalcytu zapobiega zaczepieniu bakterii do wew. pow. rur i profilaktycznie broni instalacje od kolonizacji biofilmu i zawartych w nim różnych struktur bakteryjnych. Ponieważ biofilm i struktury mikroorganizmów w nim zawartych oddycha beztlenowo powoduje korozje bakteryjną nie tylko na instalacjach z metalu ale i z tworzyw sztucznych. Czas kolonizacji i bytowania w instalacji biofilmu powoduje jego coraz większą odporność oraz trudności z usunięciem.  

Na fotografii przecięty wymiennik zabezpieczany 3 lata naszym generatorem impulsowym

Brak zabezpieczenia przed osadem z kamienia generuje problemy. Mamy tu kilka aspektów dewastacyjnych dla infrastruktury wodnej i szkodliwych zdrowotnie. Zarastanie rur wodnych tworzy warstwę izolującą termicznie i generuje koszty energii. Zmniejsza średnice przepływu wody niezgodną z projektem. Powoduje to zmiany ciśnienia i zmiany funkcjonalności układu hydraulicznego niezgodnego z wstępnym planem inżynierskim. Porowaty kamień w rurze jest przyjazną bazą dla zaczepienia się bakterii i tworzenia struktur złożonych w postaci biofilmu. Przegrzewy instalacji wody często robione z błędami powodują tylko dewastacje rur oraz spore koszty energetyczne bez wyeliminowania zagrożenia chorobotwórczego. Chemiczne usuwanie biofilmu za pomocą podchlorynu sodu i dwutlenku chloru zmniejsza kolonie np. Legionelli ale nie usuwa jej całkowicie. W obu przypadkach rekolonizacja następuje dość szybko po kilku tygodniach.

ACTIW WATER/LEGIONELLA ze stabilizowanym czystym HOCl bez ujemnego ładunku jest zabójczy dla biofilmu. W przeciwieństwie do ujemnego odpychającego ładunku chloru ACTIW WATER 2000 ppm wnika w membranę biologiczną zabijając szybko i skutecznie. Jest jak „koń trojański”. Całą procedurę usuwania biofilmu można monitorować mobilnym podręcznym miernikiem ORP. Miernik widoczny na zdjęciu obok pojemnika z preparatem ACTIW LEGIONELLA.
 

W razie pytań proszę o kontakt:  grzegorz@actiw.pl tel. +48 71 321 86 91

Actiw_Water_dezynfekcja_instalacji_wodnej 2.jpeg