Actiw Water Dezynfekcja Szokowa Wodociągi Publiczne

Acitw Water Naturalny Biodegradowalny Środek do Dezynfekcji Wody Pitnej (8,1 MB)

Krótki opis jak przeprowadzić kwasem podchlorawym bezpieczną dezynfekcje zakażonej wody w studni i urządzeń przyległych na stacjach uzdatniania wody.

Dezynfekcja szokowa instalacji wodnych, zbiorników, filtrów itp.

wyjątkowo_skuteczna_dezynfekcja_wody_.png

Bardzo często, aby uzyskać właściwy efekt dezynfekcyjny / biobójczy konieczne jest przeprowadzenie tzw. dezynfekcji szokowej, czyli zastosowanie stosunkowo wysokich dawek środka biobójczego w celu usunięcia i zniszczenia źródeł skażenia mikrobiologicznego.


Istotą skutecznej dezynfekcji jest w szczególności oddziaływanie na miejsca o zwiększonej ilości osadów biologiczno - mineralnych w których znajdują schronienie mikroorganizmy chorobotwórcze tworzące biofilmy. Jeżeli nie zniszczymy tych siedlisk bardzo szybko poziom zanieczyszczeń mikrobiologicznych powraca do pierwotnego, niebezpiecznego poziomu. Aby usunąć biofilm lub dotrzeć do schowanych w jego wnętrzu mikroorganizmów konieczne jest zastosowanie odpowiednio skutecznego preparatu jakim jest ACTIW WATER. Bazą tego unikatowego preparatu jest stabilizowany HClO (kwas podchlorawy)
Podstawą tej skuteczności jest bardzo duży potencjał oksydacyjny, który rzeczywiście decyduje o sile biobójczej stosowanego preparatu. ACTIW WATER jest jedynym całkowicie bezpiecznym, naturalnym preparatem biobójczym, który umożliwia pozbycie się patogenów z instalacji wodnej już po jednym zastosowaniu. 
100% bezpieczeństwa i 100% skuteczności.

Dezynfekcja szokowa wody, studni, urządzeń, instalacji (587,2 kB)

Co to jest biofilm. Biofilm inaczej membrana, błona biologiczna, skupisko drobnoustrojów powstające na granicy ciało stałe-ciecz, ciecz-gaz czy ciecz-ciecz. Zdolność do tworzenia biofilmu mają różne mikroorganizmy w tym drobnoustroje chorobotwórcze. Obok bakterii - także grzyby, glony czy pierwotniaki wchodzą w skład biofilmu: wielokomórkowej struktury otoczonej warstwą śluzu. Negatywne działanie biofilmu jest też powodem poważnych strat w gospodarce i rozprzestrzeniania się skażeń chorobotwórczych. Zasiedlanie przez biofilm sieci wodociągowej jest zagrożeniem dla konsumentów wody i wzmaga korozję mikrobiologiczną. Okazuje się, że błona biologiczna z mikroorganizmami jest odporna na działanie temperatury oraz środków stosowanych popularnie do dezynfekcji. Ich odporność bierze się z możliwości wewnętrznej komunikacji białkowej oraz związanej z tymi informacjami hibernacji. W przemyśle spożywczym jest to szczególnie groźne.

Mechanizmy odporności biofilmu. Komórki mikroorganizmów zgromadzone w biofilmie są bardziej odporne na działanie czynników zewnętrznych od tych w postaci planktonu. Odporność ta wynika ze specyficznej struktury biofilmu. Komórki biofilmu są otoczone lepkim polimerem (EPS), który ogranicza dyfuzję groźnych dla struktury substancji oraz wysychaniem. W miarę dojrzewania biofilmu, następuje większy udział składników polisacharydowych w otoczce, zwiększając liczbę wolnych grup funkcyjnych co wiąże się ze wzrostem odporności mikroorganizmów. Odporność wynika z warunków życia wewnątrz biofilmu. Mniejsza zawartość tlenu, a w głębszych warstwach biofilmu nawet warunki beztlenowe. Część komórek przechodzi w stan anabiozy i metabolizm i namnażanie wewnątrz struktury biofilmu są zwolnione. Niektóre środki przeciwbakteryjne działają wyłącznie na komórki aktywne metabolicznie, przejście w fazę stacjonarną komórek w wewnętrznej strefie biofilmu jest związane ze zmniejszeniem ich wrażliwości na te substancje dezynfekujące. W dojrzałym biofilmie uruchamiane są także geny odpowiedzialne za syntezę enzymów rozkładających wolno dyfundujące substancje przeciwbakteryjne. Zagrożenia chorobowe spowodowane bakteriami, to znane wszystkim Legionelloza. Korozja biologiczna natomiast jest przyczyną niszczenia instalacji oraz niekontrolowanego zwiększonego stężenia metali rozpuszczonych w wodzie, co jest bezpośrednim zagrożeniem dla osób pijących wodę.

Wspomniana odporność biofilmu sprawia, że większość metod dezynfekcji instalacji wody jest nieskuteczna. Czasem zmniejsza zagrożenie, częściej hibernuje bakterie w biofilmie. 

Często pomijanym w kontekście dezynfekcji instalacji dystrybucji wody, jest kamień kotłowy. Kamień kotłowy osadza się w rurach i jest bardzo sprzyjającym siedliskiem dla skażeń chorobotwórczych. Porowata struktura kamienia wodnego jest bardzo przyjazna dla kolonizacji bakterii. 

Na fotografii przecięta rura wodna pokazująca twardy osad z wody w postaci skrystalizowanego kalcytu będącego dobrym schroniskiem dla złożonych struktur bakterii, które są przyczyną skażenia chorobotwórczego.

usuwanie_kamienia_z_twardej_wody_actiw_generator.jpeg

 

Generator impulsowy serii IMPULS ACTIW PRO (3,5 MB)

>>> DWA SKUTECZNE SPOSOBY NA DWA PROBLEMY W INSTALACJI WODNEJ <<<

1. Usuwania bakterii.

2. Usuwania kamienia kotłowego wraz z zagrożeniem zanieczyszczeń biologicznych, potencjalnych skażeń chorobotwórczych

Dlaczego metody dezynfekcji ACTIW WATER/LEGIONELLA na bazie HOCl oraz impulsami elektromagnetycznymi ACTIW IMPULS PRO poniżej przedstawione są skuteczne w przeciwieństwie do popularnie stosowanych? Działają w dwóch skutecznych krokach.

1. Metoda szybkiej dezynfekcji tzw. wypalenia. Udostępniamy procedurę i narzędzia.

Również do samodzielnego wykonania dezynfekcji. Mobilny miernik ACTIW SD 60 w połączeniu z ACTIW WATER/LEGIONELLA pozwala na monitoring procedury i potwierdzenie usunięcia zagrożenia już w trakcie dezynfekcji. Skuteczne i szybkie (kilka godzin w zależności od wielkości instalacji wodnej oraz wartości skażenia) bezinwazyjne dla instalacji. Bez ADR, bezpieczne dla ludzi i zwierząt.

2. Metoda usuwania kalcytu za pomocą generatora ACTIW IMPULS PRO (ACTIVE IMPULS PRO).  Kamień kotłowy w rurach wodnych jest przyjazną, porowatą bazą dla rozwoju biofilmu. Generator impulsowy ACTIW PRO skutecznie usuwa kalcyt. Profilaktycznie zabezpiecza tym sposobem możliwości do zaczepienia i rozwoju biofilmu i związanych z tym zanieczyszczeń biologicznych. 

usuwanie_bakterii_z_instalacji_wody_actiw_water_actiw_legionellajpeg.jpeg

Metoda utrzymująca: dozowanie ACTIW WATER/LEGIONELLA 2000 ppm za pomocą pompy z lancami: ssącą oraz dozującą tzw. dawkami utrzymującymi. Sposób ten po usunięciu porowatych osadów z twardej wody z wewnętrznej powierzchni rur jest postawieniem kropki nad „i” w skutecznej dezynfekcji systemu dystrybucji wody. Ciągłe działanie generatora ACTIW IMPULS PRO (niskie koszty prądu ok.50-300 zł rocznie w zależności od średnicy rury) rozpuszcza zastany kamień wodny a następnie po oczyszczeniu rur wodnych utrzymuje skutecznie instalacje wolną od osadów wodorowęglanu wapnia. Brak osadów z porowatego kalcytu zapobiega zaczepieniu bakterii do wew. pow. rur i profilaktycznie broni instalacje od kolonizacji biofilmu i zawartych w nim różnych struktur bakteryjnych. Ponieważ biofilm i struktury mikroorganizmów w nim zawartych oddycha beztlenowo powoduje korozje bakteryjną nie tylko na instalacjach z metalu ale i z tworzyw sztucznych. Czas kolonizacji i bytowania w instalacji biofilmu powoduje jego coraz większą odporność oraz trudności z usunięciem.

Brak zabezpieczenia przed osadem z kamienia generuje kilka problemów. Mamy tu kilka aspektów dewastacyjnych dla infrastruktury wodnej i szkodliwych zdrowotnie. Zarastanie rur wodnych tworzy warstwę izolującą termicznie i generuje koszty energii. Zmniejsza średnice przepływu wody niezgodną z projektem. Powoduje to zmiany ciśnienia i zmiany funkcjonalności układu hydraulicznego niezgodnego z wstępnym planem inżynierskim. Porowaty kamień w rurze jest przyjazną bazą dla zaczepienia się bakterii i tworzenia struktur złożonych w postaci biofilmu. Przegrzewy instalacji wody często robione z błędami powodują tylko dewastacje rur oraz spore koszty energetyczne bez wyeliminowania zagrożenia chorobotwórczego. Chemiczne usuwanie biofilmu za pomocą podchlorynu sodu i dwutlenku chloru zmniejsza kolonie np. Legionelli ale nie usuwa jej całkowicie. W obu przypadkach rekolonizacja następuje dość szybko po kilku tygodniach.

ACTIW WATER/LEGIONELLA ze stabilizowanym czystym HOCl bez ujemnego ładunku jest zabójczy dla biofilmu. W przeciwieństwie do ujemnego odpychającego ładunku chloru ACTIW WATER 2000 ppm wnika w membranę biologiczną zabijając szybko i skutecznie. Jest jak „koń trojański”. Całą procedurę usuwania biofilmu można monitorować mobilnym podręcznym miernikiem ORP. Miernik widoczny na zdjęciu obok pojemnika z preparatem ACTIW LEGIONELLA.

W razie potrzeby sporych ilości ACTIW WATER jest możliwość zamontowania generatora produkującego preparat na miejscu.

ACTIW HOCL generator kwasu podchlorawego (14 MB)

W razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt: grzegorz@actiw.pl tel. +48 71 321 86 91

Actiw_Water_uzdatnianie_wody 3.jpeg