Najczęściej stosowana metoda dezynfekcji instalacji wodnej, eliminowanie Legionelli.

Dezynfekcja termiczna. Często traktowana jako podstawowy sposób eliminacji zanieczyszczeń biologicznych typu Legionella. Czy jest zawsze skuteczna?

Actiw_usuwanie_kamien.jpg

Przegrzanie oraz płukanie instalacji wodnej jest najstarszą znaną oraz najprostszą z dotychczasowych metod zwalczania Legionelli. Skuteczna dezynfekcja termiczna, wymaga przepłukania całej instalacji wraz z punktami poboru. Wysoka temperatura gorącej wody w odległych miejscach instalacji i czas płukania jest kluczowe dla wyniku dezynfekcji termicznej. Jeżeli któryś z parametrów nie zostanie utrzymany, dezynfekcja prawdopodobnie nie będzie skuteczna. Dezynfekcja termiczna jest powszechnie stosowana jednak, nie istnieje konkretne wskazanie co do czasu trwania płukania. Różne źródła określają jako zalecany czas spłukiwania od 5 do 30 minut. Negatywny wpływ na skuteczną eliminację skażenia przy pomocy tzw „przegrzewu” mają osady gromadzące się w instalacji (biologiczne, mineralne, korozyjne).

Rekolonizacja Legionelli w systemie rur wodnych może wystąpić już w ciągu kilku dni, tygodni. Dezynfekcja wysoką temperaturą systemów dystrybucji ciepłej wody użytkowej powinna być przeprowadzana w temperaturze 70–80°C. Wysoka temperatura wody musi być utrzymywana od zbiornika CWU poprzez we wszystkie wyloty, krany i głowice prysznicowe co najmniej 30 minut 65°C przez kolejne 3 dni. Badania pokazują że główną wadą dezynfekcji termicznej jest przejściowy wpływ na strukturę bakteryjną. Biofilm, nie usunięty z rur, stworzy patogenną bazę dla Legionelli.

Zalety

Uzdatnianie_wody_technologie_actiw.jpeg

Jedyną zaletą dezynfekcji wysoką temperaturą jest to, że nie wymaga specjalnego sprzętu.

Procedura często jest przeprowadzana z błędami wynikającymi z infrastruktury instalacji wodnej, a co z tym się wiąże, jest często nieskuteczna i kosztowna. Patrz poniżej doświadczenie szpitala.

Link  Referencja szpitala

Wady

Wadami metody dezynfekcji przegrzewania jest czasochłonność oraz wymaga ona długotrwałego zaangażowania działów technicznych. Najczęstszym błędem popełnianym przy dezynfekcji termicznej jest nie zwracanie uwagi przez działy techniczne na niewystarczającą do usunięcia Legionelli temperaturę powrotu wody. Często zdarza się, że na powrocie jest np. 40 st C. Znaczy to na pewno, że dezynfekcja nie będzie skuteczna. Rekolonizacja bakterii odbędzie się bardzo szybko.

W Polsce często woda jest twarda i metoda termiczna przyśpiesza powstawanie osadów mineralnych w instalacji. Popularnie nazywanego kamieniem wodnym, kotłowym. Istnieje również ryzyko poparzenia użytkowników gorącą wodą. Kolejną wadą są spore koszty oraz dewastacje wysokimi temperaturami rur instalacji wody. Po pewnym czasie rury instalacji mogą przeciekać i remonty podwyższają koszty tego nie do końca skutecznego sposobu dezynfekcji. Metoda jako niewystarczająco skuteczna nie jest zalecana jako jedyna metoda usuwania zanieczyszczenia bakteriami Legionella w szpitalach, DPS-ach, internatach, obiektach użyteczności publicznej itp. 

Poruszony problem osadów kalcytu jest kluczowy dla rozwoju biofilmu, w tym wspomnianej Legionelli. Widoczny na pierwszym zdjęciu powyżej, osad z kamienia jest bazą dla rozwijania się wszelkiego rodzajów skażeń chorobotwórczych. Poza szybką dezynfekcją szokową (poniżej szczegóły) dobrze zabezpieczyć oraz usunąć już powstały kamień w rurach wody. Generator impulsowy ACTIW IMPULS PRO jest rozwiązaniem.

Generator impulsowy serii IMPULS ACTIW PRO (3,5 MB)

Poniżej (do pobrania) niezwykle skuteczna i szybka (szokowa) metoda dezynfekcji preparatem ACTIW WATER na bazie naturalnego HOCl. Dezynfekant nie wymaga specjalnych zezwoleń transportowych ADR oraz zaostrzonych przepisów BHP. Substancje na bazie stabilizowanego kwasu podchlorawego są stosowane na całym świecie.

HCIO (kwas podchlorawy) jest uznawane przez organy rządowe i jest dobrze rozpoznawalne na całym świecie. np: 

  • Narodowa Służba Zdrowia, Wielka Brytania
  • Europejska Agencja Chemiczna
  • Ministerstwo Zdrowia Japonii
  • Administracja towarów terapeutycznych Australia
  • Centra Kontroli i Zapobiegania Chorobom 
  • Światowa Organizacja Zdrowia
  • Agencja Ochrony Środowiska, USA

Link  Skuteczna dezynfekcja ACTIW WATER

Acitw Water Naturalny Biodegradowalny Środek do Dezynfekcji Wody Pitnej (8,1 MB)

 

Actiw_Water_dezynfekcja_instalacji_wodnej 2.jpeg

W razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt: grzegorz@actiw.pl tel. +48 71 321 86 91